De ‘Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO’ brengt de stand van zaken in kaart op het gebied van inzet van ict in het primair onderwijs (nu en de komende vijf jaar), vaardigheden van leraren, professionaliseringsbehoeften en randvoorwaarden. De vragen in het onderzoek hadden betrekking op verschillende onderwijskundige voorkeuren, de inzet van digitale leermiddelen en het aandacht besteden aan leven en leren in een digitale samenleving. De monitor is een doorlopend onderzoek, dat wordt uitgevoerd door KBA Nijmegen in opdracht van de PO-Raad en Kennisnet. Dit rapport laat de eerste resultaten zien. U kunt als bestuur, school of leraar nog steeds meedoen aan het onderzoek. Na deelname ontvangt u ook de resultaten van uw eigen teams. 

De belangrijkste resultaten

Gemiddeld verwachten leraren, schoolleiders en schoolbestuurders dat de inzet van ict in de klas met 50% groeit. Opvallend is dat leraren die nu nog weinig gebruik maken van ict een grotere groei verwachten dan leraren die nu al bovengemiddeld vaak ict inzetten. Dit leidt tot de verwachting dat leraren in de mate van inzet van ict naar elkaar toegroeien, toch blijven er ook grote verschillen in de manier waarop ze ict inzetten.  

Leraar legt leerling iets uit op computer
Leraren verwachten de komende 5 jaar bijna 50% meer ict in te zetten in hun werk.

Alfons ten Brummelhuis, als extern adviseur betrokken bij het onderzoek, geeft aan over deze diversiteit: “We zien veel variatie in het gebruik van ict. Op grond van het huidige gebruik zijn vijf groepen gebruikers te onderscheiden. De ambitie van leraren is ook binnen die groepen heel divers. Dit leidt tot verschillende professionaliseringsbehoeften van leraren bij de inzet van ict. Kortom, maatwerk is nodig.”

Het rapport baseert zich op de eerste ruim 2000 respondenten, bestaande uit leraren, PABO-studenten, schoolleiders en -bestuurders. Naast dit rapport worden er ook bestuursrapportages en schoolrapportages gemaakt, zodat u de resultaten van uw eigen teams ook kunt inzien. Het volledige rapport vindt u terug op de site van de PO-Raad. Op de site slimmerlerenmetict.nl vindt u meer informatie over deelname aan de ‘Monitor ict-bekwaamheid leraren PO’. De monitor staat nog het hele jaar open voor besturen, scholen en leraren. 

De resultaten van de Monitor ICT-bekwaamheid leraren PO zouden 16 maart 2020 gepresenteerd worden tijdens de conferentie Nederland Digitaal. In verband met het afgelasten van deze conferentie en de aandacht die het Coronavirus nu van het onderwijs vraagt worden de resultaten uitsluitend online gepresenteerd.

Lees het rapport

Op poraad.nl leest u meer over het onderzoek en daar vindt u ook het onderzoeksrapport

Deel deze pagina: Onderzoeksresultaten monitor ICT-bekwaamheid leraren po gepubliceerd

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail