Op de scholen van Onderwijsgroep Buitengewoon zitten leerlingen met meervoudige of lichamelijke beperkingen en leerlingen met opvoedings- en ontwikkelingsmoeilijkheden. Vooral de groep leerlingen met gedragsproblemen kampt nog wel eens met woedeaanvallen, ruzie of stress. Zou een smartwatch dit al in een tijdig stadium kunnen signaleren? En misschien wel belangrijker: is dit wenselijk? 

Leerling speciaal onderwijs met smartwatch
Een smartwatch die de gemoedstoestand van leerlingen in het speciaal onderwijs monitort? Hierover gingen we in gesprek met een groep ict-coördinatoren. © I-STOCK

Ethisch gesprek is nodig

Artikel 11 uit de Grondwet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stellen in ieder geval dat ieder mens recht heeft op onaantastbaarheid van het lichaam. De vraagstelling leidt op z’n minst tot een ethisch gesprek.

Onder leiding van Kennisnet voerden de ict-coördinatoren van Onderwijsgroep Buitengewoon dit gesprek. In deze podcast-aflevering blikken we terug op dat gesprek met een verrassende uitkomst.  

Beluister de podcast

Beluister de podcast-aflevering en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

Deel deze pagina: Smartwatches voor leerlingen in het speciaal onderwijs: een goed plan?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail