Kiest een school voor digitaal toetsen, dan kan dit veel voordelen opleveren:

Toch zijn er ook aspecten waar de school goed op moet letten, denk bijvoorbeeld aan de invulling van een goede toetsomgeving: de randvoorwaarden waarbinnen digitaal getoetst wordt moeten op orde zijn. Naast deze randvoorwaarden is digitaal spieken ook een belangrijk aandachtspunt. Dit blijkt uit de steekproef van Kennisnet.

Belangrijkste uitkomsten

Aan deze steekproef deden 952 leerlingen mee van verschillende scholen in het voortgezet onderwijs. De belangrijkste uitkomsten op een rij:

Digitaal spieken lijkt eenvoudig

1 op de 3 leerlingen geeft aan dat spieken bij een digitale toets eenvoudiger is dan bij een papieren toets. Ook wordt aangegeven dat de kans om betrapt te worden op digitaal spieken niet zo groot is. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat de randvoorwaarden waarbinnen digitaal getoetst wordt (nog) niet op iedere vo-school op orde zijn. 

Het is belangrijk dat de randvoorwaarden op orde zijn bij digitaal toetsen. © Etienne Oldeman / Kennisnet

Zo blijkt dat, voorafgaand aan een toets, niet op iedere school even consequent wordt gecontroleerd of leerlingen digitale (spiek)middelen bij zich hebben. Dit betekent dat leerlingen gebruik kunnen maken van deze digitale middelen tijdens een toets. Dit geldt overigens ook voor papieren toetsen. Goed controleren is een must.

De surveillant zou tijdens de toets dus alert moeten zijn op digitaal spieken. Maar dit is niet overal het geval: sommige leerlingen geven aan dat de leraar niet altijd rondloopt in de toetsruimte om te zien of er gespiekt wordt.

Maar hoe doen leerlingen dat dan, dat digitaal spieken?

Googlen en chatten tijdens de toets

1 op de 5 leerlingen geeft aan de smartphone wel eens te gebruiken tijdens een toets. Daarnaast geven sommige leerlingen aan dat zij tijdens de toets wel eens gebruik kunnen maken van Google, websites, methodesites of chatprogramma’s, zoals WhatsApp, om aan antwoorden te komen. Andere digitale hulpmiddelen zoals een smartwatch, een digitale pen of camera worden nog beperkt ingezet. Maar ook dit komt wel voor.

Tot slot wordt door sommige leerlingen aangegeven dat zij tijdens toetsen screenshots kunnen maken van toetsvragen. Dit betekent dat zij die mogelijk met andere leerlingen kunnen delen.

Zo pak je digitaal spieken aan

Allereerst is het belangrijk dat leraren op school bewuster worden van digitaal spieken en dat dit gebeurt. Kennisnet raadt scholen aan om te kiezen voor een veilige toetsomgeving waarbij leerlingen alleen bij de toetssoftware kunnen. Dit kunt u eenvoudig regelen door gebruik te maken van Mobile Device Management (MDM). Maar ook via leveranciers van toetssoftware is dit eenvoudig te regelen.

Daarnaast is het belangrijk dat de randvoorwaarden voor digitaal toetsen op orde zijn.

Tot slot is het belangrijk om te inventariseren hoe het is gesteld met de ict-bekwaamheid van de leraren op school. Hoeveel kennis hebben zij van digitale hulpmiddelen zoals een smartwatch, microfoontjes en digitale pennen? Hier ligt een taak voor u als schoolleider of bestuurder. Een overstap naar digitaal toetsen kan niet zonder een gedegen plan om het lerarenteam (verder) te professionaliseren.

Meer informatie

Heeft u vragen over digitaal toetsen? Neem contact op met Kennisnet via 0800 321 22 33 of support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Deel deze pagina: Digitaal spieken een belangrijk aandachtspunt bij digitaal toetsen

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail