Technologische ontwikkelingen hebben veel invloed op onze samenleving. En dus ook op het onderwijs. Scholen willen leerlingen onderwijs bieden dat kansen biedt voor hun toekomst. Wereldwijd maken scholen daarbij verschillende onderwijskundige keuzes.

De publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’, beschrijft deze keuzes. De publicatie helpt scholen bij het aanscherpen van het eigen denken over vernieuwingen met technologie.

Keuzes in 4 domeinen

Voor de totstandkoming van de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’ is literatuuronderzoek gedaan, en er zijn gesprekken gevoerd met mensen uit het onderwijs en met de meest vooraanstaande onderwijsexperts in het buitenland. En wat bleek? Scholen maken overal steeds dezelfde onderwijskeuzes. Ze zijn gegroepeerd in 4 domeinen:

Zelf keuzes maken

Bij het uitvoeren van onderwijsvernieuwing, lopen besturen en schoolleiders, tegen de meest uiteenlopende vraagstukken aan. Kiest de school voor werken op basis van wetenschappelijke inzichten of moeten ze durven experimenteren? Hoe intensief willen scholen leerlingen volgen? Hoe moet de verhouding zijn tussen digitaal en niet-digitaal, ofwel high tech en high touch? Die tegenstellingen maken discussies op scholen vaak ingewikkeld. In werkelijkheid gaat het echter niet om tegenstellingen, maar juist om een spectrum waarop elke school, in zijn eigen context, zijn eigen positie bepaalt.

In de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’ – te downloaden onderaan deze webpagina – worden onderwijskundige keuzes inzichtelijk gemaakt. Dit aan de hand van een visualisatie met zogenaamde ‘schuifjes’.

De onderwijskundige keuzes die gemaakt moeten worden. © Kennisnet

Deze visualisatie geeft inzicht in de keuzes die gemaakt moeten worden. Elke keuze heeft consequenties voor het onderwijs. Het is daarom belangrijk dat schoolleiders en bestuurders zich hiervan bewust zijn en de regie pakken.

Toonaangevende experts aan het woord

Uiteindelijk gaat het dus om bewuste keuzes maken rondom vernieuwing met ict. Maar hoe maakt u bewuste keuzes?

Overal op de wereld wordt er gerekend op de kracht van technologie bij vernieuwing. De ontwikkelingen gaan niet altijd even snel en wordt er nog niet van alle mogelijkheden gebruik gemaakt. Maar dat is logisch: veranderen is geen simpele opgave. Een onderwijsconcept kopiëren? Dat kan niet zomaar; de context is op iedere school weer anders. Bewuste keuzes maken over onderwijsvernieuwing is een hele uitdaging. Enerzijds omdat er eindeloos veel mogelijkheden zijn en anderzijds omdat hierover veel discussie bestaat.

Om scholen te inspireren en op weg te helpen, delen toonaangevende experts van over heel de wereld hun visie in de publicatie ‘Onderwijsvernieuwing met technologie, een internationale blik’. Zo spraken wij met John Hattie, Michael Fullan en Pedro de Buyckere. Daarnaast keken we mee over de schouders van Nederlandse onderwijsmensen die internationaal inspiratie zochten zoals bij High Tech High in Californië en het Zweedse Kunskapsskolan.

Deel deze pagina: Onderwijsvernieuwing met technologie. Een internationale blik

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail