Dit jaarplan telt 35 activiteiten waarmee we de toegankelijkheid, veiligheid en kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Daarbij hebben we oog voor de maatschappelijke, technologische en internationale ontwikkelingen die het onderwijs beïnvloeden. 

Elke dag staat het onderwijs voor de uitdaging om leerlingen het beste onderwijs te geven. Duizenden onderwijsprofessionals zetten zich daar dagelijks voor in. Daarbij wordt veel gebruikgemaakt van digitale technologie. Denk aan de leerling- en administratiesystemen, online leeromgevingen, tools om online met elkaar samen te werken en digitaal lesmateriaal.

Samenwerken aan beter onderwijs

Vanuit onze koers werken we hard aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor is het belangrijk dat we samen met scholen, leveranciers en publieke partners werk maken van doordacht gebruik van ict, zodat de randvoorwaarden binnen scholen op orde komen. Samen met onze partners richten wij ons op drie strategische thema’s: 

Dit doen wij vanuit drie rollen:

Drie rollen van Kennisnet
De 3 rollen van Kennisnet. © KENNISNET

Extra aandacht in 2024

In 2024 houden we vast aan de ingezette, meerjarige koers uit 2023 met de drie strategische lijnen. We hebben in 2024 extra aandacht voor:

Naast deze drie extra aandachtspunten kijken we jaarlijks naar waar we in het bestaande portfolio (binnen het budget) meer accent op leggen, zoals de doorontwikkeling van een specifieke dienst.

Ict belangrijke voorwaarde

Schoolorganisaties zijn afhankelijk van ict-voorzieningen en technologie is een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Er is steeds meer aandacht voor het gebruik van open leermiddelen en de digitale veiligheid (cybersecurity) van scholen. De privacy van leerlingen en de bescherming van persoonsgegevens zijn twee publieke waarden waarvoor Kennisnet zich hard maakt. We stimuleren dat scholen meer publieke regie pakken op de inzet van technologie in het onderwijs. En dat zij in staat zijn om eisen en randvoorwaarden te stellen aan de ict-diensten en voorzieningen die zij nodig hebben voor kwalitatief goed onderwijs.  

Met onze expertise, diensten en voorzieningen staan we het onderwijs bij om hun ambities waar te maken. Alleen samen kunnen we werken aan goed onderwijs voor iedere leerling en student. 

Deel deze pagina: Kennisnet presenteert Jaarplan 2024: koers houden 

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail