In dit artikel duiken we dieper in de wereld van informatiemanagement op school en verkennen we enkele perspectieven van professionals die deze uitdaging zijn aangegaan.

Het belang van informatiemanagement op school

Voordat we dieper ingaan op de praktische aspecten van informatiemanagement, is het essentieel om het belang ervan te begrijpen. Informatiemanagement is geen losstaande entiteit, maar een integraal onderdeel van het bieden van goed onderwijs. Informatie bevindt zich in alle facetten van een onderwijsinstelling: van leerlinggegevens tot het faciliteren van onderwijsprocessen en het ondersteunen van besluitvorming op basis van gegevens. Goed informatiemanagement legt de basis voor efficiënte bedrijfsvoering, geeft transparantie en er ontstaat meer ruimte voor de focus op onderwijskwaliteit. 

Uitdagingen van informatiemanagement 

Het klinkt allemaal heel logisch, maar in de praktijk is informatiemanagement op scholen nog vaak een complex en uitdagend proces. De realiteit is dat veel scholen worstelen om de omvang van hun informatiegebruik en -verwerking te bevatten. En ook de focus van informatiemanagement is niet altijd helder. Zo wordt het beheer van ict-middelen nogal eens verward met informatiemanagement. Ict is belangrijk, maar informatiemanagement omvat veel meer dan alleen technologie. Het gaat ook om mensen, processen en beleid. 

Praktische inzichten van informatiemanagers

Om inzicht te geven in hoe informatiemanagement binnen scholen kan worden geïmplementeerd, hebben we gesprekken gevoerd met vijf professionals die betrokken zijn bij informatiemanagement in hun onderwijsinstellingen.

Peter Schep – Manager ICT en informatiemanagement bij PCOU Willibrord

Peter Schep

Peter Schep benadrukt dat het belangrijk is randvoorwaarden voor informatiemanagement te creëren. Voordat je succesvol aan de slag kunt met informatiemanagement, moet de it-infrastructuur probleemloos functioneren. De technische basis, waaronder ook netwerken, apparaten en beveiliging, moet solide zijn. Hij zet bij elke digitale verandering informatiemanagement aan de oorkant om de wensen te inventariseren, die te verbinden met strategie. Zo kun je veranderingen ook projectmatig beter door de organisatie leiden. 

Peter Schep: “We hebben in 2018 de eerste gesprekken gevoerd om een scholengroepbrede digitale transitie door te voeren. Vervolgens is er in de volgende 1,5 jaar heel veel gebeurd onder de motorkap. We hebben iets heel moois kunnen neerzetten. Goede wijn moet rijpen en vervolgens kun je hem schenken. Je hebt geduld en een heldere richting nodig.”

Rien Kusters – Hoofd Informatiemanagement – Esprit Scholen 

Rien Kusters

Rien Kusters benadrukt dat informatiemanagement meer is dan alleen it. Hij beschouwt ict als een dienstverlenend product en legt de nadruk op het belang van het betrekken van medewerkers en het communiceren van expertise. Kusters ziet informatiemanagement als een essentiële voorwaarde voor informatiebeveiliging en privacy. Ook hij merkt op dat de technische basis, waaronder zaken als wifi, maar zeker ook de digitale vaardigheden van leerkrachten in orde moet zijn voordat je kunt nadenken over verdere stappen in informatiemanagement.

Rien Kusters: “Wil je dat IM gaat werken, dan moet de basis op orde zijn. Dan hebben we het niet alleen over de technische basis. Maar zeker ook over de digitale vaardigheden van leerkrachten.”

Daniël Rense – Bovenschoolse ICT-coördinator – Stichting SIMON

Daniël Rense

Daniël Rense benadrukt de verantwoordelijkheid en het bewustzijn van medewerkers rond gegevensverwerking en informatieveiligheid in de onderwijssector. Hij beschouwt informatiebeveiliging als een belangrijk onderdeel van informatiemanagement en stelt dat dit een zekere deskundigheid van personeel vereist. Rense beschouwt informatiemanagement als een proces dat logische stappen volgt: informatieveiligheid, architectuur en technologie vullen elkaar aan.

Daniël Rense: “Iedereen in de keten heeft een verantwoordelijkheid. Hier goed over communiceren (wie doet wat en hoe) is belangrijk en is meer dan mensen betrekken. Het moet een gevoel krijgen, waardoor mensen zich verantwoordelijk gaan voelen, de bestuurder maar ook de leerkracht.”

Erik Ooms – Adviseur ICT / Informatiemanager – VierTaal

Eric Ooms

Erik Ooms beschouwt informatiemanagement als het komen tot een gedegen informatievoorziening voor de organisatie, inclusief mensen, technologie en processen. Hij benadrukt het belang van het vertalen van strategie naar concrete acties en het betrekken van alle betrokkenen, inclusief docenten en ondersteunend personeel, bij het proces. Ooms ziet informatiemanagement als een geleidelijk proces van leren en ontwikkelen. 

Erik Ooms: “Informatievoorziening is het geheel van mensen, middelen en maatregelen waarmee je in een organisatie in de informatiebehoefte voorziet, en ik ben er om ervoor te zorgen dat die zaken met elkaar communiceren en dat in die behoefte wordt voorzien op een effectieve manier.”

Ruben Haverkate – Adviseur Informatiemanagement – VONK (voorheen Clusius College)

Ruben Haverkate

Ruben Haverkate legt de nadruk op het belang van initiatief nemen en waarde toevoegen. Als je net bij een school start als informatiemanager zal de telefoon niet de hele dag roodgloeiend staan. Het is daarom van belang om collega’s te laten inzien welke waarde je met het vakgebied kunt toevoegen. Voor veel collega’s is het een eye-opener als ze erachter komen dat je je niet alleen maar met applicaties bezighoudt. 

 Ruben Haverkate: “Informatiemanagement is geen one size fits all-oplossing. Bovendien is het voor veel collega’s best een vage term. Het is daarom belangrijk om jezelf regelmatig af te vragen op welke manier je werkzaamheden bijdragen aan de bedoeling van de organisatie. Of het nu gaat om procesherinrichting, een pakket implementeren of architectuurplaten: wat proberen we er beter mee te maken? Als je dit voor jezelf scherp hebt, ben je beter in staat om collega’s in te laten zien wat de waarde van informatiemanagement kan zijn.”

Stappen voor het implementeren van informatiemanagement

Op basis van de inzichten van deze professionals kunnen we enkele stappen identificeren voor het implementeren van effectief informatiemanagement op school: 

1. Creëer bewustzijn

Begin met het creëren van bewustzijn over het belang van informatiemanagement binnen de hele organisatie. Dit omvat het begrijpen van wat informatiemanagement inhoudt en wat de voordelen ervan zijn. 

2. Zorg voor een technische basis

Zorg ervoor dat de technische basis, inclusief netwerken, apparaten en beveiliging, goed functioneert voordat je verder gaat met informatiemanagement. 

3. Betrek medewerkers

Informeer en betrek medewerkers bij het proces. Zij moeten begrijpen wat informatiemanagement inhoudt en hoe ze kunnen bijdragen. 

4. Richt processen in

Herzie en optimaliseer de bestaande processen om informatie beter te beheren en te benutten. 

5. Communiceer waarde

Laat zien hoe informatiemanagement waarde toevoegt aan de organisatie door bijvoorbeeld kostenbesparingen, efficiëntieverbeteringen en betere besluitvorming. 

6. Blijf leren en ontwikkelen

Informatiemanagement is een continu proces. Blijf leren, evalueren en aanpassen op basis van nieuwe behoeften en technologieën. 

Zie ook

Deel deze pagina: Informatiemanagement op school – vijf ervaringen uit de praktijk

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail