Vanaf juli 2022 

Leerlingen en docenten die Entree Federatie gebruiken om toegang te krijgen tot educatieve content, zien een nieuw inlogscherm. Daarin selecteert de gebruiker zijn school tijdens het inlogproces. Het nieuwe scherm is overzichtelijker dan het oude. Gebruikers zullen in de weken voorafgaand aan de overgang naar de nieuwe Entree Federatie in hun scherm een aankondiging zien dat dit scherm gaat veranderen. 

Vanaf 2023, na de migratie van de identity provider van de school

Selfservice-omgeving  

Voor scholen in het po en vo is nieuw dat er een selfservice-omgeving komt: Mijn Entree Federatie. Mbo-scholen werken al langer met Mijn Entree Federatie. De nieuwe omgeving biedt meer functionaliteit dan voorheen. 

Beheerder

Scholen wijzen voor ‘Mijn Entree Federatie’ een beheerder aan. Dit kan iemand zijn die weet welke leermiddelen de school gebruikt en enige basiskennis heeft van privacywetgeving. Er is geen technische kennis nodig. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de coördinator Toegang deze rol op zich neemt.  

Diensten en persoonlijke gegevens 

In Mijn Entree Federatie activeert de beheerder de diensten waar de school gebruik van maakt. Van iedere dienst is inzichtelijk welke gegevens nodig zijn en hoe de dienstaanbieder de beveiliging van de persoonsgegevens heeft geregeld. Zodoende kan de school haar rol als verwerkersverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van de leerlingen en docenten goed vervullen, in het kader van de AVG. 

E-herkenningmiddel

Beheerders hebben een e-herkenningmiddel op betrouwbaarheidsniveau 3 nodig voor toegang tot Mijn Entree Federatie. Een bestuurder moet de beheerder in het e-herkenningsstelsel machtigen tot de Kennisnet-dienst ‘Beheer van (persoons)gegevensuitwisselingen ten behoeve van het onderwijs’.  

Lees voor meer informatie de veelgestelde vragen die binnen zijn gekomen bij onze Support Desk.

Deel deze pagina: Een nieuwe Entree Federatie – wat verandert er op school?

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail