Ict-afdelingen van mbo-scholen staan voor de uitdaging een vertaalslag te maken van strategische onderwijsdoelstellingen naar goede en betaalbare ict-voorzieningen. Inzicht in digitalisering bij andere mbo-scholen helpt hierbij, net als inzicht in de ict-prestaties van de eigen school ten opzichte van de sector. Meerdere organisaties doen daar onderzoek naar. Iedere twee jaar bundelen Kennisnet en MBO Digitaal in de ict-monitor de resultaten die uit deze onderzoeken voortkomen.

De onderwerpen

Net als voorgaande monitoren geeft de monitor van 2021 inzicht in:

Daarnaast komen drie nieuwe onderwerpen aan bod:

De resultaten

De tevredenheid over de ict neemt op de mbo-scholen langzaam toe. Daaruit is op te maken dat de ict-basis bij mbo’s intussen echt op orde is. Tegelijkertijd laat de monitor zien dat op alle terreinen ook nog veel verbetering mogelijk is. We zetten hier enkele belangrijke bevindingen op een rij:

Investeren in de toekomst

De ict-monitor laat niet alleen zien dat de inzet van ict in het mbo groeit, maar schenkt ook veel aandacht aan verbeterpunten. De sector kan de resultaten als input gebruiken om het onderwijs flexibeler en meer modulair in te richten. Er is al veel goeds verricht, maar er zijn ook nog veel stappen te zetten, zegt Martijn Timmer van MBO Digitaal in het voorwoord. Deze informatierijke ict-monitor geeft daar goede handvatten voor.

Deel deze pagina: Ict-monitor mbo 2021: prioriteiten van mbo-scholen in beeld

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail