Om de kansen van effectief afstandsonderwijs beter te benutten en de risico’s die ontstaan te minimaliseren, is het van belang dat scholen in het primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) weten waar ze rekening mee moeten houden. In de geleerde lessen gaan we op basis van diverse nationale en internationale onderzoeken na wat voor effect de schoolsluiting heeft gehad en hoe scholen zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Bijvoorbeeld als afstandsonderwijs weer nodig is of wanneer scholen zelf kiezen voor hybride onderwijs of blended learning.

Meisje volgt online les
In de geleerde lessen gaan we op basis van diverse nationale en internationale onderzoeken na wat voor effect de schoolsluiting heeft gehad en hoe scholen zich kunnen voorbereiden op de toekomst. © ISTOCK

9 onderwerpen met geleerde lessen

Bekijk hieronder het overzicht van de onderwerpen en lees meer over de geleerde lessen.

 1. Leerlingen motiveren.
  Niet elke leerling en student was even gemotiveerd om te leren. Wat beïnvloedt de motivatie van leerlingen bij afstandsonderwijs? En hoe kunnen leraren en scholen hun motivatie vergroten? Lees meer over leerlingen en studenten motiveren bij afstandsonderwijs.
 2. Gelijke kansen.
  Gelijke kansen kwamen tijdens de schoolsluitingen onder druk te staan. Welke factoren spelen een rol bij kansengelijkheid? En waar kunt u op letten om gelijke kansen bij afstandsonderwijs te stimuleren? Lees meer over gelijke kansen bij afstandsonderwijs.
 3. De rol van de schoolleider.
  Afstandsonderwijs vroeg om creatieve oplossingen van schoolleiders. Hoe ondersteunden en faciliteerden zij hun team en welke lessen en ervaringen nemen ze mee voor de toekomst? Lees meer over de rol van de schoolleider bij afstandsonderwijs.
 4. Welbevinden van leraren en docenten.
  Niet elke leraar en docent was even goed voorbereid op de omschakeling naar afstandsonderwijs of kon er goed mee omgaan. Waar kwam dit door en wat kunt u doen om het welbevinden te bevorderen bij les op afstand? Lees meer over het welbevinden van leraren en docenten bij afstandsonderwijs.
 5. Welbevinden van leerlingen en studenten.
  Leerlingen en studenten die zich goed en veilig voelen, leren beter. Ook als ze les op afstand krijgen. Het welbevinden van sommige leerlingen en studenten kwam onder druk te staan. Waar kwam dit door? En hoe kunt u als school het welbevinden van uw leerlingen of studenten bevorderen? Lees meer over het welbevinden van leerlingen en studenten bij afstandsonderwijs.
 6. De rol van ouders.
  Voor veel ouders was afstandsonderwijs een grote uitdaging: sommigen wisten niet goed hoe zij hun kinderen konden helpen met schoolwerk. Anderen hadden te weinig tijd om hun kinderen te begeleiden. Wat kunnen scholen leren van deze periode over ouderbetrokkenheid en de manier waarop zij ouders het beste kunnen ondersteunen bij afstandsonderwijs? Lees meer over de rol van ouders bij afstandsonderwijs.
 7. Vaardigheden van leraren en docenten.
  Afstandsonderwijs vraagt om andere manieren van lesgeven en daarmee ook iets van de vaardigheden van leraren en docenten. Welke vaardigheden zijn belangrijk bij les op afstand en hoe hebben leraren hun vaardigheden in deze periode ontwikkeld? Lees meer over vaardigheden van leraren en docenten bij afstandsonderwijs.
 8. Vaardigheden van leerlingen en studenten.
  Afstandsonderwijs vraagt om andere vaardigheden van leerlingen en studenten. Hoe hebben zij hun vaardigheden in deze periode ontwikkeld? En wat kunnen scholen doen om de vaardigheden die leerlingen en studenten nodig hebben voor afstandsonderwijs te vergroten? Lees meer over vaardigheden van leerlingen en studenten bij afstandsonderwijs.
 9. Toetsen en evalueren.
  Als leraren en docenten hun leerlingen en studenten niet meer fysiek zien, is het lastiger om zicht te houden op het leerproces en de voortgang. Hoe zijn scholen omgegaan met toetsen en evalueren bij het lesgeven op afstand en wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Lees meer over toetsen en evalueren bij afstandsonderwijs.

Bronnen en onderzoek

De geleerde lessen zijn gebaseerd op nationaal en internationaal onderzoek over afstandsonderwijs tijdens de coronacrisis. We hebben kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken gebruikt en onderzoeken geselecteerd die zijn gericht op schoolleiders, ict-coördinatoren, leraren, leerlingen en ouders. Per artikel verwijzen we naar de onderzoeken die online openbaar beschikbaar zijn. Wilt u een overzicht van alle gebruikte onderzoeken en bronnen? Download dan de bronnenlijst.

Deel deze pagina: Geleerde lessen uit onderzoek over afstandsonderwijs: weten wat werkt

Delen
 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail