Onderstaande leveranciers van (leerling)administratiesystemen gaan via het vo-koppelpunt (VVA) berichten uit over aanmeldingen van potentiële mbo-leerlingen uitwisselen.

Leerlingadministratiesysteem

Eduarte
Esis
Magister
OSIRIS
ParnasSys
Presentis
Schoolfit
Somtoday

Leverancier

Iddink Group
Rovict
Iddink Group
CACI
Topicus
Presentis
Jibbit Services
Topicus