Kennisnet zoekt een ervaren (senior) adviseur die werkt aan de professionele inzet van ict in het onderwijs.

Dan ben jij mogelijk de juiste persoon om als adviseur binnen Kennisnet te werken!

Wie zijn wij?

Kennisnet zet zich sinds 2001 in om ict te laten werken voor het onderwijs. Als stichting worden we gefinancierd door het ministerie van OCW om het po, vo en mbo te ondersteunen bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is voor scholen en instellingen in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) de gids en bouwer van het ict-fundament. Vanuit onze gidsfunctie helpen we besturen en scholen verder met kennis over wat werkt met ict in het onderwijs. De geboden kennis maken we praktisch toepasbaar, zodat onze gidsfunctie ook echt leidt tot een professionele inzet van ict in het onderwijs.

Naast gids zijn we, in samenwerking met een aantal andere partijen, bouwer van het publieke ict-fundament. We zorgen voor een stevige basis, zodat ict in het onderwijs eenvoudig, veilig en betrouwbaar kan worden ingezet. Daartoe bouwen we verschillende publieke voorzieningen. Zo ondersteunt Kennisnet het onderwijs bij een professionele inzet van ict. Kennisnet is gevestigd in Zoetermeer en er werken ongeveer 110 professionals.

Wat ga je doen?

Als (senior) adviseur ondersteun je het onderwijs bij het maken van de juiste keuzes op het gebied van onderwijs en ict. Vrijwel alle scholen maken gebruik van ict, de ontwikkelingen gaan snel en dat leidt tot nieuwe vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging en privacy, inrichting van de ict-infrastructuur, de informatiehuishouding of onderwijslogistiek.

Je adviezen zijn generiek bruikbaar voor alle schoolbesturen in de onderwijssectoren die wij ondersteunen en niet alleen toepasbaar binnen een individuele school of schoolbestuur.

Je werkt samen met inhoudelijke experts binnen en buiten Kennisnet en met onze samenwerkingspartners, zoals de sectorraden onderwijs, het ministerie van OCW en private partijen (onder andere uitgevers en softwareleveranciers). Je legt de verbinding tussen de onderwijspraktijk en de mogelijkheden die ict biedt. Je kan helder verwoorden hoe ict kan helpen om het onderwijs nog beter te maken. Vanuit de behoeften van het onderwijs lever je input waarmee (landelijke) ict-oplossingen kunnen worden verbeterd om nog beter aan te sluiten op de onderwijspraktijk. Je ontwikkelt samen met het onderwijs en experts nieuwe kennis en deelt deze in adviesgesprekken en middels publicaties en artikelen.

Wie zoeken wij precies?

Arbeidsvoorwaarden

Je krijgt aanvankelijk een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar, maar wanneer je bij Kennisnet op je plek bent, is verlenging mogelijk voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Kennisnet biedt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die aansluiten bij de zwaarte en het niveau van de functie. Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring. Bij de secundaire arbeidsvoorwaarden horen:

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen en blijven leren. Onze medewerkers krijgen daar veel mogelijkheden en ruimte voor. Werken bij Kennisnet is: eigen verantwoordelijkheid, flexibele werktijden, je samen met gedreven collega’s en met partners buiten Kennisnet inzetten voor het onderwijs.

Meer informatie over Kennisnet, wat wij doen en hoe wij dat doen kan je vinden op kennisnet.nl. 

Solliciteren?

Bij de werving en selectie laat Kennisnet zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck, diplomacheck en online assessment, na de eerste gespreksronde maken deel uit van deze procedure. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong. Je reactie, voorzien van motivatiebrief en cv, zien zij graag zo spoedig mogelijk tegemoet.