Meteen naar de content
  • Uitleg
  • |
  • Technologische innovatie
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Simulatie-apps

Simulatie-apps bevatten een nabootsing van de werkelijkheid. Deze werkelijkheid kan afkomstig zijn uit de economie, natuurkunde, scheikunde, biologie, psychologie, geneeskunde of andere domeinen. Via een simulatie-app kan iemand het resultaat zien van zijn handelen in een bepaalde situatie en daarop reflecteren. Simulatie-apps worden meestal gebruikt op tablets en laptops.

Logo Kennisnet

Door de redactie

21 juli 2023
3 minuten lezen
Een close-up van een vorkheftrucksimulatie op een tablet

In een simulatie kunnen leerlingen oefenen in een vrije omgeving. Ze zien wat er gebeurt en kunnen daarvan leren. Denk bijvoorbeeld aan het doen van natuurkundeproefjes, leren werken met een technologie ervaren of het doorgronden van de voedselketen. 

Simulatie kan op verschillende manieren worden toegepast. Zo kun je iets nabootsen in het echt, maar op kleinere schaal en in een gecontroleerde omgeving. Je kunt ook gebruikmaken van virtual reality. Het nadeel aan deze twee vormen van simulatie is dat ze vaak erg kostbaar zijn. Simulaties in apps die je kunt gebruiken op tablets of laptops, zijn een goedkoper en laagdrempeliger alternatief.

Simulaties zijn altijd gebaseerd op een model. Leerlingen kunnen de simulatie beïnvloeden door aan de slag te gaan met het model. Ze kunnen gegevens invoeren en acties uitvoeren en dan de veranderingen in de uitkomsten observeren. Leerlingen brengen veranderingen in het model aan via de simulatie app. Denk bijvoorbeeld aan een scheikundeproef waar stoffen of hoeveelheden worden veranderd of aangepast.

Volwassenheid van de technologie

De technologie van simulatie-apps is eigenlijk best volwassen, maar de adoptiegraad in het onderwijs blijft achter. In het primair onderwijs (po) maakt 30 procent er gebruik van, in het voortgezet onderwijs (vo) is dat slechts 20 procent. Over gebruik in het mbo zijn geen cijfers bekend, maar het gebruik ligt daar vermoedelijk hoger. Dat het gebruik van simulaties in po en vo achterblijft is jammer. De technologie biedt veel potentieel. 

Toepasbaarheid voor het onderwijs

Simulaties stimuleren het onderzoekend leren. Ze vormen een volwaardige aanvulling op fysieke lessen en bieden een aantal concrete voordelen ten opzichte van fysieke lessen. Oefenen in een simulatie is veiliger dan in het echt. Bijvoorbeeld bij het gebruik van vuur of hoge temperaturen. Het gebruik van simulaties is goedkoper. In een simulatie gaat dure apparatuur niet stuk en gebruiksmaterialen kunnen efficiënter worden gebruikt. Leerlingen kunnen een simulatie op een tijd en plaats naar keuze gebruiken. Via een simulatie kunnen experimenten gedaan worden die fysiek niet mogelijk zijn of in de praktijk niet voorkomen.

Aandachtspunten en tips

Wil je aan de slag met simulatie-apps? Hou dan rekening met onderstaande aandachtspunten en tips.

Ga na of het onderwerp passend is om te oefenen in een simulatie

Niet alles kan worden geoefend met een simulatie-app. Voor het oefenen van tafels is leren met simulaties bijvoorbeeld minder geschikt. Leren met simulaties heeft vooral meerwaarde als het gaat om het oefenen van fysieke handelingen.

Simulaties zijn geen vervanging voor het leren in de echte wereld

Denk aan hoge temperaturen en hard wind op de werkvloer van de procesindustrie: die hebben invloed op het handelen.

Risico’s die wegvallen in een simulatie moeten leerlingen wel worden bijgebracht

In een simulatie voel je niet de warmte die vrijkomt bij handelingen zoals lassen. Dat zal een leerling in het echt moeten ervaren. De gevolgen van het niet volgen van bepaalde procedures kunnen wel inzichtelijk gemaakt worden via een simulatie. 

De onderwerpen waarover wij publiceren