De raad van toezicht:

Leden

De raad van toezicht bestaat uit vijf leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar met de eenmalige mogelijkheid tot aansluitende herbenoeming.

De sectorraden benoemen drie leden, zodat is geborgd dat Kennisnet van en voor het onderwijs blijft. De twee onafhankelijke leden zorgen voor de wisselwerking met de rest van de samenleving.

Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van de raad vragen. De raad van toezicht wordt in ieder geval samengesteld op basis van algemene toezichthoudende kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de stichting en met een variatie in deskundigheden en competenties.

De raad van toezicht bestaat uit de volgende personen:

(per 1-7-2023)

Onze voorzitter Cathy van Beek heeft in goed overleg per 1 juli 2023 onze Raad van Toezicht verlaten vanwege een nieuwe opdracht als Voorzitter Kwaliteitsraad (medische) Hulpmiddelen. Het lidmaatschap van onze RvT is qua tijdbesteding onverenigbaar met deze nieuwe opdracht.

Jan van der Vliet, sinds kort vice voorzitter, neemt haar taken tijdelijk waar. De werving voor een nieuwe voorzitter is gestart en loopt via Chasse Executive Search. Kijk voor meer informatie en om te solliciteren op: www.chassesearch.nl/vacatures