Meteen naar de content
  • Podcast
  • |
  • Artificial intelligence
  • |
  • po
  • vo
  • mbo

Onderwijs heeft AI-wijsheid nodig – een gesprek met Haroon Sheikh

Volgens de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid (WRR) is ‘AI-wijsheid’ nodig. Wat wordt daarmee bedoeld? En welke wijsheid heeft het onderwijs nodig om met artificial intelligence om te gaan? Over die vraag gaan Larissa Zegveld en Remco Pijpers van Kennisnet in gesprek met hoogleraar en WRR-onderzoeker Haroon Sheikh.

Logo Kennisnet

Door de redactie

3 juni 2022
1 minuut lezen

Artificial intelligence (AI) is het vermogen van computers om taken uit te voeren waarvoor mensen hun intelligentie inzetten. Denk aan interacteren met de omgeving, analyseren, redeneren, problemen oplossen en voorspellen. Ook in het onderwijs rukt AI op, bijvoorbeeld in adaptieve leertechnologie. Hierbij krijgen leerlingen opdrachten op maat op basis van digitale oefeningen.  

Haroon Sheikh is medeauteur van het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie uit 2021. In het rapport concludeert de WRR dat Nederland zich niet goed voorbereidt op de fundamentele verandering die AI zal veroorzaken. Geldt dat ook voor het onderwijs? Waar heeft het onderwijs zich precies op voor te bereiden?

Beluister de podcast

Meer podcasts van Kennisnet luisteren? Abonneer je via Apple PodcastsSpotify of jouw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

De onderwerpen waarover wij publiceren