Op dit moment maken de onderstaande diensten gebruik van het OSR voor het vastleggen van mandaten en technische afleveradressen:

Het OSR biedt onderwijsdiensten een landelijke standaardoplossing voor het vastleggen van mandaterings- en routeringsinformatie, zodat de dienst deze niet zelf hoeft in te richten.