Meteen naar de content

Twee jaar Netwerk IBP: samen kom je verder

Het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo is jarig. Evie-Janne van Noorel, sinds de oprichting op 25 maart 2021 secretaris, blaast namens het netwerk twee kaarsjes uit. Terugblikkend is ze “positief verrast” over wat het netwerk al heeft bereikt.

Logo Kennisnet

Door de redactie

21 februari 2024
6 minuten lezen
Evie-Janne van Noorel

Vanaf de oprichting was er heel veel animo voor het netwerk. “Inmiddels zijn er al 850 mensen lid en dat aantal neemt nog steeds toe”, vertelt Evie-Janne van Noorel. “Informatiebeveiliging en privacy kunnen lastige vraagstukken zijn in het onderwijs, en daarom wil men graag samenwerken. Dat heeft me echt positief verrast.” Evie-Janne ziet dat het Netwerk IBP doet wat een netwerk moet doen: zorgen dat mensen kennisdelen en ervaringen uitwisselen. “De netwerkbijeenkomsten worden goed bezocht. IBP is een heel breed terrein, het helpt om dit samen op te pakken.”

Praktijkervaringen delen

De insteek van de bijeenkomsten is meestal heel praktisch. IBP is omvangrijk. Voor schoolbesturen is de vraag: wat betekent dit voor ons, waarmee moeten we praktisch rekening houden? Evie-Janne legt uit hoe het netwerk helpt om daar zicht op te krijgen. “Het Netwerk IBP komt 4 keer bij elkaar, vooralsnog online. In elke netwerkbijeenkomst staat een bepaald thema centraal. Bijvoorbeeld het Normenkader IBP, logging of bewustwording. In die bijeenkomsten komen mensen uit de praktijk aan het woord: elke netwerkbijeenkomst vragen wij een IBP’er om ervaringen te delen. Ook werken diverse werk- en klankbordgroepen samen aan IBP-vraagstukken. Samen kom je verder!”

Informatiebehoefte ophalen

De netwerkbijeenkomsten leggen bloot welke vragen er leven in het po en vo. Het netwerk speelt daar dan weer op in door informatie te verstrekken. “Dat doen we op allerlei manieren”, vertelt Evie-Janne. “Veel scholen bleken bijvoorbeeld meer te willen weten over het vernieuwde Privacyconvenant. Dus dan organiseren we een webinar daarover. Ook bleek er behoefte aan een groep waarin functionarissen gegevensbescherming (FG’s) met elkaar in gesprek kunnen. Uit die wens kwam de Kennisgroep FG voort, we hebben net de startbijeenkomst gehad.”

Bevlogenheid

Wat vindt de secretaris het mooiste van de afgelopen twee jaar Netwerk IBP? “Ik vind veel dingen mooi, maar vooral: hoe bevlogen iedereen is over het onderwerp, ook de scholen. En hoe iedereen daarbij de samenwerking opzoekt, met elkaar in verbinding komt en vraagstukken met elkaar bespreekt. ‘Ik heb een idee!’ of ‘Wie kan me helpen?’ Mooi om te zien dat dat gebeurt! Het is fijn om te zien dat ervaren IBP’ers de beginners steunen. Ze weten elkaar door het hele land heen te vinden! Alleen nog niet op de Waddeneilanden, helaas. Daar willen we ook graag leden!” Misschien wordt het tijd voor een field trip met een promotieteam, grapt Evie-Janne.

IBP-awards

De uitreiking van de IBP-awards was voor Evie-Janne een van de hoogtepunten van deze eerste twee jaar. “Met de awards zetten we mensen in het zonnetje vanwege hun inspanningen om informatiebeveiliging en privacy in het primair en voortgezet onderwijs naar een hoger plan te tillen. De eerste awards waren voor de ‘vaders’ van het netwerk. Dat vond ik echt leuk. In oktober (de IBP-maand) reiken we de volgende awards uit. Dit keer pakken we het groter aan, nu kunnen leden mensen nomineren.”

Ontwikkelingen

Hoe zien de komende twee jaar eruit voor het Netwerk IBP? Evie-Janne van Noorel: “We zullen steeds meer verbindingen leggen tussen de IBP-onderwerpen en de mensen die ermee werken. Het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het Funderend Onderwijs is onlangs gepubliceerd en onder de vlag van ‘Bit by Bit, samen voor digitaal veilig onderwijs’ bundelen Kennisnet, SIVON, sectorraden en OCW hun ondersteuning voor schoolbesturen. Om het onderwijs digitaal veiliger te maken is het van belang dat scholen hiermee aan de slag gaan en dan is het fijn om van elkaar te leren en kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen.”

Normenkader

Het Normenkader IBP FO helpt scholen te toetsen waar zij staan, op de weg naar een digitaal veilige leer- en werkomgeving. Evie-Janne heeft de afgelopen jaren al veel ervaringen gehoord. Start iedereen vanaf hetzelfde punt? “Dat hangt van de grootte van de organisatie zelf af”, ziet ze. “Grotere schoolbesturen zijn meestal al bezig om privacy en veiligheid naar een hoger plan te tillen; zij zijn gewend om met kaders te werken. Voor kleinere scholen is dit vaak anders, die moeten het soms doen met één leraar die naast lestaken ook IBP op zijn bordje heeft. Daar betekent het Normenkader vaak dat ze hun werkprocessen toch iets anders moeten inrichten dan ze gewend zijn. Dus daar zit wel verschil in. Daarom is het goed als schoolbesturen samenwerken, zodat niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden.”

Bit by bit, samen naar digitaal veilig onderwijs

Het netwerk is daarnaast een mooi communicatiekanaal van de scholen zelf en van de ondersteunende partijen. Evie-Janne van Noorel: “Zij kunnen informatie en tips delen over bijvoorbeeld actuele dreigingen.” Genoeg stof om te netwerken, dus. Onlangs is de campagne Bit by bit, samen voor digitaal veilig onderwijs gestart. Heeft het netwerk daar ook een rol in? “Ja, samenwerking is essentieel om ervoor te zorgen dat elke leerling in Nederland kan leren in een digitaal veilige omgeving. Via het Netwerk IBP kunnen we inzichtelijk maken waar schoolbesturen tegenaan lopen. Maar door samenwerking kunnen we elkaar ook helpen, denk aan de input die vanuit het netwerk geleverd wordt op voorbeelddocumenten, stappenplannen en het normenkader, of schoolbesturen die bijdragen aan landelijke DPIA’s of de toetsing van verwerkersovereenkomsten.” Deze gezamenlijke opdracht om te zorgen voor digitaal veilig onderwijs voor elke leerling, is dus nóg een reden om samen op te trekken.

Over het Netwerk IBP

 • Het Netwerk IBP heeft 867 leden (telling 22 maart 2023).
 • Het aantal schoolbesturen bedraagt 465.1
 • Bijna 40% van alle schoolbesturen in Nederland is lid van het Netwerk IBP.
 • De meeste leden komen uit Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant.
 • In verhouding tot het aantal schoolbesturen zit het hoogste aantal leden in de provincie Limburg: de helft van de schoolbesturen uit Limburg is lid van het Netwerk IBP.
 • Leden die lid zijn van het Netwerk IBP, hebben een grote verscheidenheid aan functies. Een greep uit de meest voorkomende functies:
  • Functionaris gegevensbescherming
  • Beleidsmedewerker of beleidsadviseur
  • ICT-coördinator
  • Privacy officer
  • Hoofd ICT
  • Security officer
  • Overig

1 De telling is een indicatie. Verschillende FG’s werken voor verschillende schoolbesturen. Er is gekeken naar het opgegeven schoolbestuur, waarbij soms maar één schoolbestuur opgegeven is. Het daadwerkelijke aantal schoolbesturen dat lid is van het Netwerk IBP, ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger.

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Wil je met collega’s die zich ook bezighouden met IBP op school, kennis en ervaringen delen, gebruikmaken van standaarddocumenten en met elkaar in gesprek? Meld je dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo.

Meer informatie en aanmelden

De onderwerpen waarover wij publiceren