Meteen naar de content

Kennisnet-jaarverslag 2023: meeste doelstellingen behaald

We hebben als Kennisnet het merendeel van onze doelstellingen in 2023 behaald. Ook de komende jaren zorgt Kennisnet voor een stabiel fundament, zodat scholen technologie kunnen benutten om de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs te verbeteren en veiligheid- en ict-risico’s te beheersen.

Logo Kennisnet

Door de redactie

3 mei 2024
3 minuten lezen

Met betrekking tot onze diensten/voorzieningen zijn de volgende resultaten behaald:

  • We hebben de Dienst Verwerkersovereenkomst ontwikkeld in het kader van het programma Digitaal Veilig Onderwijs gelanceerd. Deze wordt momenteel geïmplementeerd bij scholen en leveranciers.
  • Verscheidene tools die Kennisnet voor het onderwijs aanbiedt zijn op basis van de wensen en behoeften uit de sector doorontwikkeld en bieden nog betere ondersteuning binnen het onderwijsproces.
  • De voorzieningen hebben in 2023 erg stabiel gedraaid, zo hebben er geen P1-verstoringen plaatsgevonden. Dit soort verstoringen hebben een hoge impact en urgentie. Dit betekent dus dat scholen te allen tijde toegang hadden tot de voorzieningen en diensten van Kennisnet.

Netwerken en kennisproducten

Naast de levering van diensten, deelt Kennisnet haar expertise via kennisproducten en netwerken, zoals het Netwerk Informatiemanagement, het Netwerk informatiebeveiliging en privacy (IBP), Netwerk Leermiddelen en Kennisgroep ict en Kenniskring i-coaches. Via deze netwerken komen we meer in contact met de onderwijsprofessionals binnen de scholen. Hierdoor zijn we in staat hen beter te ondersteunen en halen we de wensen en behoeften op waarmee we onze diensten en kennisproducten meer vraaggericht kunnen ontwikkelen.

We spelen in op politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die het onderwijs raken bij onze activiteiten, zeker daar waar het gaat om het publicaties op de website of bij het organiseren van bijeenkomsten. Zo ontwikkelden we een handreiking die scholen kunnen gebruiken bij het opstellen van beleid rond het ‘verbannen’ van mobieltjes uit de klas.

Extra programma’s en activiteiten

De lijst met additionele programma’s is in 2023 gegroeid. Naast de projecten/programma’s die als gevolg van de toekenning van het Nationaal Groeifonds werden uitgevoerd, zijn er dit jaar twee nieuwe activiteiten bij gekomen. De Digitale School biedt (langdurige) thuiszitters via verschillende vormen van afstandsonderwijs ook educatie aan. En in samenwerking met SLO is het Expertisepunt Digitale Geletterdheid gelanceerd.

De instellingssubsidie is opgehoogd om een aantal extra activiteiten mogelijk te maken in het kader van sterke netwerken en publieke regie. Verder zijn er projectsubsidies voor Les op Afstand, Impuls Open Leermateriaal en Digitaal Veilig Onderwijs.

In enkele gevallen is er vertraging opgelopen door een veranderende behoefte in het onderwijs, een langere doorlooptijd dan vooraf verwacht en openstaande vacatures. Als gevolg hiervan zien we teruglopende resultaten op de thema’s informatiemanagement, data-analyse van leermiddelen en het duurzaamheidsvraagstuk van digitalisering.

Gezien alle recente (technologische) ontwikkelingen die het onderwijs raken en vanwege verdere besluitvorming over een aantal nieuwe programma’s en projecten met grote impact op de activiteiten van Kennisnet, stellen we het opstellen van een meerjarig perspectief nog een jaar uit. Om die reden bouwt het Jaarplan 2024 voort op de koers uit 2023.

Lees het jaarverslag

De onderwerpen waarover wij publiceren