Meteen naar de content

IBP Awards 2023: en de winnaars zijn…

De verkiezing voor IBP Awards 2023 heeft twee mooie winnaars opgeleverd. Floris Pols en Karlijn Betz kunnen zich scharen in het rijtje IBP’ers die de prijs in de wacht sleepten. De IBP Awards erkennen individuen die aanzienlijke bijdragen hebben geleverd aan het bevorderen van informatiebeveiliging en privacy (IBP) in hun schoolorganisatie.

Logo Kennisnet

Door de redactie

31 oktober 2023
6 minuten lezen

De IBP Awards zijn voor het eerst uitgereikt in 2022. Het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo reikt de prijzen uit aan IBP’ers die zich inspannen om informatiebeveiliging en privacy in het primair en voortgezet onderwijs naar een hoger plan te tillen. De award geeft IBP’ers een podium om te laten zien wat we in de onderwijssector kunnen bereiken door IBP’ers te inspireren en geeft erkenning voor hun werk. Zeker omdat een digitaal veilige omgeving realiseren soms ook lastig kan zijn.

Floris Pols: overtuigend en proactief

Floris Pols, Chief Information Security Officer (CISO) bij Stichting BOOR (75 scholen in Rotterdam), krijgt lof voor zijn vermogen om IBP-concepten begrijpelijk te maken voor medewerkers. Hij doet dat namelijk zonder belerend te zijn! Gevolg: een merkbare toename in bewustwording en handelingsbekwaamheid binnen zijn organisatie. Floris Pols heeft onder meer gezorgd voor een toegankelijk voorlichtingsfilmpje met best practices en valkuilen. Ook organiseerde hij cybercrisissimulaties voor diverse sectoren en niveaus binnen de stichting.  Na een ransomware-aanval op een van de BOOR-scholen en bij een van de verwerkers stelde hij een incidentresponseplan op. Pols is trots dat zijn inzet hem de IBP Award opleverde: “Vanuit professioneel oogpunt laat dit zien dat we de juiste stappen ondernemen en prioriteit stellen aan informatiebeveiliging en privacy binnen de organisatie. Ook laat dit zien dat er in het management en het bestuur draagvlak is en dat er alle ruimte wordt gegeven. Ik hoop dat het feit dat ik ben verkozen tot winnaar van de IBP Award nog meer draagvlak creëert om IBP verder te borgen.”
Floris Pols

IBP-bewustzijn op alle niveaus van de organisatie

Floris Pols is het afgelopen jaar druk bezig geweest om IBP (en dan specifiek informatiebeveiliging) binnen Stichting BOOR verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten. “Ik vind het belangrijk dat informatiebeveiliging niet alleen een taak is van het bestuur of vanuit het servicebureau BOOR services – hier ligt slechts de kaderstelling – maar dat het belang van informatiebeveiliging en privacy door de gehele organisatie bekend is en op alle niveaus wordt gedragen; op de strategische, tactische en operationele laag van de organisatie. We hebben immers allemaal een verantwoordelijkheid om verantwoord om te gaan met de toegang tot (bijzondere) persoonsgegevens.” 

Hij vindt dat onderwijsorganisaties zoveel mogelijk de samenwerking moeten opzoeken. “Er komt veel op de IBP-professional af, maar niet alles hoeft individueel te worden opgepakt. Ik ben van mening dat grote onderwijsorganisatie een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de kleinere organisaties. Dit kwam ook naar voren uit het onderzoek ‘nulmeting Normenkader IBP’, waaraan ik namens BOOR heb meegewerkt. Vanuit de maatschappelijk verantwoordelijke rol zoek ik regelmatig samenwerkingen op met SIVON, Kennisnet en andere (grote) onderwijsorganisaties.” 

De jury prijst Pols voor zijn overtuigingskracht binnen het bestuur. Volgens de jury werkt hij aan werkelijke veiligheid, onder andere door zijn focus op werkvloeren en het stimuleren van bewustwording. Hij heeft een lijst van mooie veranderingen op zijn naam staan. Daarnaast is hij vergevorderd en proactief onder andere op het gebied van het Normenkader IBP, bewustwording en crisisplanning. 

Karlijn Betz: verhelderend en creatief

Karlijn Betz, informatiemanager en Privacy Officer bij De Onderwijsspecialisten (stichting voor speciaal (basis)onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs) maakte indruk op de jury met haar vermogen om complexe IBP-materie begrijpelijk te maken voor haar collega’s. Met haar enthousiasme en heldere uitleg droeg ze bij aan het begrip voor en de acceptatie van IBP-beleidskeuzes. Ze heeft zich actief ingezet om haar brede kennis te delen binnen de sector. Zo heeft ze onder andere vier crisisgames ontwikkeld die ze met het College van Bestuur, hoofd communicatie, hoofd ICT en directeuren ook heeft uitgevoerd. Op basis van die ervaringen is opnieuw naar het IBP-beleid gekeken.
Karlijn Betz

Creatieve en kritische geest

Betz is blij met deze erkenning en hoopt dat zij daardoor nog meer kan bijdragen aan het onder de aandacht brengen van een goede inrichting van informatiebeveiliging en privacy en de mogelijkheden die er zijn om dit te organiseren. Zowel binnen het bestuur als daarbuiten. “Ik deel mijn creatieve en kritische geest graag,” geeft zij lachend aan. 

Van irritatie naar inspiratie

Karlijn Betz vertelt hoe ze binnen haar organisatie met de nodige creativiteit de AVG onder de aandacht heeft gebracht. “De AVG is niet altijd even enthousiast ontvangen, dus het was best een uitdaging om binnen een groot bestuur als het onze dit thema op de kaart te zetten en mensen te doordringen van het belang,” vertelt ze. “Maar langzaamaan konden we groeien van de ‘AVG-politie’ naar een mindset waarbij we kijken hoe we informatiebeveiliging en privacy kunnen vormgegeven bij verschillende vraagstukken. Van irritatie naar inspiratie.” Draagvlak was hierbij een belangrijke factor. “Klinkt afgezaagd, maar het is belangrijk om met elkaar uit te dragen dat informatiebeveiliging en privacy als een belangrijk goed wordt gezien. Wij hebben bijvoorbeeld bij de start gekeken waar AVG bij kon worden opgenomen. Wat er al was wat we belangrijk vonden en hoe AVG daarbij kon aanhaken. Zo hebben wij ervoor gekozen om AVG onderdeel te maken van de Veilige School en daarmee het schoolveiligheidsplan. In de Veilige School werd al de slogan gehanteerd ‘Een veilige school, is een school waar je goed kunt leren! En een goede school, is dus een veilige school.’ Van daaruit zijn wij door gaan redeneren. Een school is namelijk pas veilig als er voldoende waarborgen zijn voor de sociale veiligheid, maatschappelijke veiligheid, fysieke veiligheid én ook informatieveiligheid en privacy. Pas als ieders veiligheid in de breedte van al deze domeinen georganiseerd is, kun je lekker werken en leren.”

IBP steeds meer vanzelfsprekend

Betz is er trots op hoe ze in de organisatie met elkaar stappen hebben gezet in een aangepaste inrichting van het informatielandschap. “Ondanks de impactvolle wijzigingen die zijn doorgevoerd vanuit informatiebeveiliging, weten we elkaar steeds meer en natuurlijk te vinden en praten we met elkaar over wat er qua informatieveiligheid en privacy op verschillende vlakken moet worden georganiseerd. We zijn er nog niet, maar langzaamaan bewegen we steeds meer richting een werkwijze waarbij het normaal is om over informatiebeveiliging en privacy na te denken. En als het een keer aan de voorkant wordt vergeten, ontstaat er gaandeweg – door afspraken en alerte medewerkers – vanzelf een moment waarop we het samen met elkaar kunnen oppakken!” 

De jury prijst Karlijn Betz voor haar ontwikkeling en uitvoering van crisisgames, haar bereidheid om kennis te delen, en haar vermogen om scholen te betrekken en te overtuigen. Ze wordt beschouwd als een voorbeeld van iemand die echte impact heeft op haar organisatie. 

Nominaties voor de volgende Awards

De IBP Awards worden jaarlijks uitgereikt. In de loop van volgend jaar kun je een IBP’er die een IBP Award verdient of jezelf aanmelden.

Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo

Wil je met collega’s die zich ook bezighouden met IBP op school, kennis en ervaringen delen, gebruikmaken van standaarddocumenten en met elkaar in gesprek? Meld je dan aan voor het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po/vo.

Meer informatie en aanmelden

Over het programma Digitaal Veilig Onderwijs

Om digitaal veilig onderwijs te kunnen bieden zijn doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging van groot belang. Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken.

Ga naar digitaalveiligonderwijs.nl

De onderwerpen waarover wij publiceren