Doorgaan naar hoofdinhoud

Het Normenkader IBP voor het onderwijs is vernieuwd

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy is vernieuwd en sinds 6 juni online beschikbaar. Het normenkader helpt scholen om de digitale veiligheid te verhogen. Er staat in aan welke regels, principes en standaarden scholen moeten voldoen voor een digitaal veilige schoolomgeving.

Logo Kennisnet

Door de redactie

6 juni 2024
4 minuten lezen

Digitaal veilig onderwijs. Het klinkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Met de toenemende digitalisering in het onderwijs, nemen ook de dreigingen en privacyrisico’s toe. Denk aan een datalek, ransomware en cyberaanvallen. Het gevolg: de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers liggen op straat én je systemen liggen plat, waardoor lessen niet kunnen doorgaan.

Met het Normenkader IBP spreken we als sector af wat de minimale eisen zijn voor veilig digitaal onderwijs, zodat elke school hieraan kan voldoen. Het doel is dat alle leerlingen, ouders en medewerkers erop kunnen rekenen dat zij leren en werken in een veilige digitale schoolomgeving en dat hun persoonsgegevens worden beschermd.

Benieuwd naar de vernieuwde opzet van het Normenkader IBP?

Bekijk het Normenkader IBP

Dezelfde normen gebruiksvriendelijker, concreter en meer toegespitst op onderwijs

Het vernieuwde Normenkader IBP is sinds 6 juni online beschikbaar. Wat is er anders? Alle normen voor informatiebeveiliging en privacy staan nu op één plek. Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren zijn de normen in de vernieuwde opzet beschikbaar via de website normenkaderibp.kennisnet.nl en niet langer via een pdf. Daarnaast is de leesbaarheid en de toepasbaarheid voor het onderwijs vergroot. Het aantal normen is gelijk gebleven. Ze zijn wel concreter geformuleerd en meer toegespitst op het onderwijs. Een aantal voorbeelden van gewijzigde elementen lichten we hieronder toe:

  • Toetsingskader
    Het toetsingskader is vervangen door de volwassenheidsniveaus. Bij elke norm beschrijven we 5 niveaus. Niveau 3 komt overeen met het toetsingskader en is het streefniveau van de sector.
  • Voorbeeldmaatregelen
    De voorbeeldmaatregelen vind je per norm terug onder ‘Aan de slag’. De maatregelen helpen je op weg naar volwassenheidsniveau 3. Zoals het woord het al zegt, zijn het voorbeelden van maatregelen die je kunt nemen. Het beveiligen van informatie en beschermen van privacy is maatwerk. Voor jouw school kunnen extra of andere maatregelen nodig zijn.
  • Gerelateerde wetten en normen
    Per norm vind je terug aan welke wetten, andere normen en standaarden deze gerelateerd is. Zo weet je welke normen van informatiebeveiliging en privacy raakvlakken hebben met elkaar, en zie je wat de relatie is met wetten en standaarden zoals de AVG, de ISO-standaard en het certificeringsschema IBP ROSA. Minder zoekwerk dus.

Benieuwd welke andere elementen gewijzigd zijn en wat er niet is veranderd? Lees meer op de pagina Vernieuwde opzet.

Beter leesbaar en toegankelijk

Larissa Zegveld, directeur van Kennisnet, is blij met deze mijlpaal. “Het Normenkader IBP is een belangrijk handvat voor het onderwijs om de digitale veiligheid te vergroten. Na de eerste lancering van het normenkader in 2023 ontvingen we feedback van scholen: de normen waren soms ingewikkeld opgeschreven, het was lastig voor een schoolbestuur om in te schatten waar ze staat ten opzichte van het normenkader en het was niet mogelijk om uit de pdf te kopiëren. Deze feedback hebben we meegenomen en verwerkt in de nieuwe opzet.”

“Zo helpen de volwassenheidsniveaus om in kaart te brengen hoever je bent met de digitale veiligheid in je school. Volwassenheidsniveau 3 is het minimum waar we samen als sector naartoe streven. Ook zijn de privacynormen nu beschikbaar. Deze vloeien voort uit de AVG die in 2018 van kracht is gegaan en zijn dus niet nieuw of onbekend. Scholen die de AVG volgen, zullen de privacynormen snel herkennen.”

“En,” benadrukt Zegveld: “schrik niet: het is géén nieuw normenkader. De vorm is wel vernieuwd. Het aantal normen is gelijk gebleven. Ze zijn wel veel beter leesbaar en toegankelijk geschreven voor het onderwijs.”

Aan de slag met het Normenkader IBP

Benieuwd naar de vernieuwde opzet?

Bekijk het Normenkader IBP

Vragenuurtjes vernieuwd Normenkader IBP

Werk je in het onderwijs en wil je meer weten over het vernieuwde Normenkader IBP? Kom dan naar een van onze vragenuurtjes op 11 juni, 13 juni of 19 juni. Daarin vertellen we je meer over de vernieuwde opzet en beantwoorden we al je vragen. Meld je aan voor het vragenuurtje vernieuwd Normenkader IBP.

Ben je een leverancier? Meld je dan aan voor het vragenuurtje voor leveranciers op 18 juni.

Samenwerking met het onderwijs

Het Normenkader IBP is ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs en op initiatief van het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad. In een werkgroep van het Netwerk IBP en een klankbordgroep hebben scholen input aangeleverd, feedback gegeven en begrippen uit het normenkader geduid voor het onderwijs.

Het Normenkader IBP maakt onderdeel uit van het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Met het programma bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet en haar samenwerkingspartners hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Het programma stimuleert ook dat leveranciers hun productportfolio in lijn brengen met het normenkader. Zo kunnen scholen voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.

De onderwerpen waarover wij publiceren