Meteen naar de content
  • Uitleg
  • |
  • Leermiddelen
  • |
  • po
  • vo

Overkoepelende dashboards

Een overkoepelend dashboard biedt overzicht door de informatie over voortgang en resultaat uit verschillende leermiddelen en omgevingen – automatisch – bij elkaar te brengen. Dashboards bieden zo leerlingen, leraren, IB'ers en mentoren een beeld van de ontwikkeling van een leerling op cognitief, sociaal-emotioneel of metacognitief vlak.

Logo Kennisnet

Door de redactie

20 juli 2023
3 minuten lezen

Informatie uit methodesoftware, aanvullende oefensoftware, methode-onafhankelijke toetssoftware, leerlingvolgsysteem of het leerlingadministratiesysteem (LAS) kan allemaal bij elkaar worden gebracht in een overkoepelend dashboard. Het toont daarbij meestal niet alle beschikbare data, maar een selectie. Zo kan het de resultaten van verschillende leermiddelen die bij een vak worden gebruikt, weergeven in één overzicht. Of resultaten van verschillende vakken tonen in een vakoverstijgende weergave. 

Een dashboard hoeft niet alleen informatie te bevatten over cognitieve ontwikkeling. Het kan ook inzicht geven in de sociaal-emotionele en metacognitieve ontwikkeling van leerlingen. Welke informatie relevant is, wordt bepaald door de rol en taak van degene die het dashboard raadpleegt. Een vakdocent is in andere informatie geïnteresseerd dan een mentor. Daarnaast kan een dashboard ook een signaalfunctie hebben. Denk bijvoorbeeld aan een stoplichtindicatie over de voortgang van een leerling. 

Volwassenheid van de technologie

In het primair onderwijs (po) wordt meer gebruikgemaakt van overkoepelende dashboards dan in andere onderwijssectoren. Dit wordt deels verklaard doordat de noodzaak in het po het grootst is, omdat één leraar vrijwel alle vakken geeft. Maar we zien in toenemende mate dat er sterke behoefte is naar een overkoepelend dashboard dat inzicht geeft in de ontwikkeling van een leerling in het voortgezet onderwijs (vo).

Een dashboard kan alleen worden ingericht als gebruikte systemen gegevens met het dashboard kunnen uitwisselen. Nog lang niet alle systemen ondersteunen uitwisseling, en het kan complex zijn om informatie op een bruikbare manier uit te wisselen. 

Toepasbaarheid voor het onderwijs

Als de voortgang van leerlingen eenvoudig te volgen is via één overzicht, wordt het ook makkelijker om op tijd bij te sturen. Leraar en andere begeleiders krijgen zo meer meer grip op het leerproces. Het geeft de leerling ook meer inzicht in het eigen handelen.

Aandachtspunten en tips

Begrijp de materie

Net zoals bij andere dashboards of overzichten van gegevens is het van belang om te leren begrijpen waar je naar kijkt. Gebruik de informatie vooral als er aanleiding is voor een gesprek. Of om te achterhalen waarom een leerling ineens anders presteert.

Manage verwachtingen

Wees realistisch in verwachtingen. Overkoepelende dashboards kunnen op dit moment vooral goed informatie uit verschillende systemen naast elkaar tonen. Informatie uit verschillende systemen combineren en daar conclusies aan verbinden is nog ingewikkeld. Niet alles is bijvoorbeeld vergelijkbaar met elkaar, omdat leermiddelen werken met bijvoorbeeld verschillende schalen. Of met andere leerdoelen die niet precies hetzelfde hoeven te bestrijken. 

Wees selectief

Niet alles hoeft in een overkoepelend dashboard zichtbaar te zijn. Dashboards van een individueel leermiddel kan veel specifieke functionaliteiten en inzichten bieden op detailniveau in een vak.

De onderwerpen waarover wij publiceren