Meteen naar de content
  • Uitleg
  • |
  • Informatiebeveiliging en privacy
  • |
  • po
  • vo

Google Workspace for Education veilig gebruiken

Mede door een akkoord dat SURF en SIVON sloten met Google is het mogelijk om Google Workspace for Education veilig te gebruiken op school. Maar het is wel noodzakelijk om daar een aantal handelingen voor te verrichten.

Logo Kennisnet

Door de redactie

3 augustus 2023
1 minuut lezen

Terms of Service

In mei 2023 hebben SURF en SIVON met Google overeenstemming bereikt over de nieuwe Terms of Service (ToS) voor het gebruik van Chrome OS en Chrome-browser voor Chromebooks. Nadat je als schoolbestuur deze overeenkomst hebt geaccepteerd en de Chromebooks in beheer hebt genomen, is Google verwerker en ben jij als schoolbestuur verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op Chromebooks (die draaien op ChromeOS) en in Chrome-browsers (die draaien op Chromebooks). Je moet daarnaast als school nog een aantal maatregelen nemen.

Lees meer over de Terms of Service en te nemen maatregelen op SIVON.nl

Technische handleiding

De Technische handleiding Google Workspace for Education bevat privacy-bevorderende maatregelen om de risico’s van het gebruik van Workspace for Education (Plus) in het onderwijs te beperken.

pdf | 2.48 MB

De onderwerpen waarover wij publiceren