We spreken van gelijke kansen in het onderwijs wanneer factoren als het opleidingsniveau van ouders, de financiële situatie en de achtergrond geen rol spelen bij het behalen van resultaten voor leerlingen en studenten. Bij afstandsonderwijs is er geen scheiding meer tussen school en thuis, waardoor de thuissituatie direct invloed heeft op de leerresultaten en verschillen tussen leerlingen. Gelijke kansen zijn daarom een belangrijk aandachtspunt bij les op afstand.

Geleerde lessen uit onderzoek

Leerachterstanden komt in het onderwijs helaas altijd voor. Door de coronacrisis werd alleen ineens beter zichtbaar welke leerlingen (meer kans op) achterstanden hadden en welke niet. Daarnaast liepen sommige leerlingen door het afstandsonderwijs leervertraging op waardoor leerachterstanden soms nog groter werden. Uit nationaal en internationaal onderzoekt blijkt dat er een aantal factoren zijn die kansengelijkheid bij les op afstand vergroten:

Rol thuissituatie

Bij afstandsonderwijs speelt de thuissituatie van leerlingen en studenten een grote rol bij het leren. Leerlingen met een lage sociaaleconomische status, een kwetsbare thuissituatie of uit eenoudergezinnen liepen de grootste leervertraging op.

Rol van ouders

De rol van ouders wordt met name in het po en vo groter bij afstandsonderwijs. Daar staat tegenover dat niet elke ouder in dezelfde mate in staat is om zijn of haar kind te helpen. Dat heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld een laag opleidingsniveau, meertaligheid, geldgebrek of onvoldoende tijd door werk. Ook de digitale vaardigheden van ouders spelen een rol. Sommige leerlingen hadden daardoor ouders die beter konden helpen bij het online leren dan anderen.

Twee tiener jongens krijg les van moeder thuis
De rol van ouders wordt met name in het po en vo groter bij afstandsonderwijs. Daar staat tegenover dat niet elke ouder in dezelfde mate in staat is om zijn of haar kind te helpen. © ISTOCK

Toegang tot digitale en educatieve middelen

Toegang tot digitale en educatieve middelen zijn een belangrijke basisvoorwaarde voor kansengelijkheid bij les op afstand. Denk hierbij aan een rustige werkplek, een eigen goedwerkende laptop of tablet, de juiste onderwijssoftware,  een goede internetverbinding en middelen zoals boeken, stiften, papier en kleurpotloden. Tijdens de periode van afstandsonderwijs had niet iedere leerling hier toegang toe.

Digitale vaardigheden

De digitale vaardigheden van leerlingen spelen – naast hun toegang tot digitale middelen – een grote rol. Kansenongelijkheid neemt toe als iedereen toegang heeft tot dezelfde middelen, maar alleen bepaalde groepen er hun voordeel mee weten te behalen. De achtergrond van leerlingen is gerelateerd aan hun digitale vaardigheden: leerlingen met een hogere sociaaleconomische status zijn vaak digitaal vaardiger. Doordat leerlingen met een lage sociaaleconomische status minder goede digitale vaardigheden hebben, lopen zij tijdens afstandsonderwijs meer leervertraging op.

Tips en adviezen

Wat kunt u doen om kansengelijkheid bij afstandsonderwijs te bevorderen? 

Praktijkvoorbeeld

4 leraren vertellen over hun ervaringen met thuisonderwijs in coronatijd, wat ze geleerd hebben en nu anders gaan doen in het artikel Meer zicht op kansen die kinderen vanuit huis krijgen op gelijke-kansen.nl.

Bronnen en onderzoek

Dit artikel is gebaseerd op een groot aantal onderzoeken over gelijke kansen van leerlingen en studenten tijdens afstandsonderwijs. Wilt u meer weten of u er verder in verdiepen? Meer informatie vindt u in een van de volgende onderzoeken:

Meer geleerde lessen

Dit artikel maakt onderdeel uit van de serie “Geleerde lessen van afstandsonderwijs”. Wilt u meer weten of bent u benieuwd naar de andere geleerde lessen? Lees dan ook:

Deel deze pagina: Gelijke kansen bij afstandsonderwijs

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail
  • Deel deze pagina