Eduroam aanbieden 

Als op uw locatie regelmatig eduroamgebruikers komen, dan kunt u een eduroam-hotspot opzetten.  

Het opzetten van een eduroam-hotspot is meestal heel eenvoudig.  

  1. U sluit een eduroam Service Provider Contract en een eventueel een verwerkersovereenkomst af met Kennisnet.
  2.  U installeert de hotspot: gebruik hiervoor uw eigen wifi-punten met WPA2-Enterprise versleuteling. Deze koppelt u met de Kennisnet RADIUS-server. Via deze RADIUS-server wordt een authenticatieverzoek van een gebruiker doorgestuurd naar de RADIUS-server van de eduroam Identity Provider waar de gebruiker zijn eduroam gebruikersaccount heeft.
  3. Voor de voorwaarden en ondersteuning bij de configuratie van de hotspot neemt u contact op met support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Eduroam gebruiken 

Volg onderstaande stappen om gebruikerstoegang tot eduroam te regelen voor leerlingen en onderwijsmedewerkers: 

  1. Sluit een eduroam Identity Provider Contract af met Kennisnet.
  2. Richt u een Radius-server in. De Radius-server handelt de authenticatieverzoeken van uw gebruikers af, als zij vanuit uw instelling of een gastinstelling inloggen op eduroam. Uw Radius-server maakt hiervoor contact met de Radius-server van Kennisnet.
  3. Voor de voorwaarden en ondersteuning neemt u contact op met support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl

Samenwerking en inspraak

Kennisnet is een namens SURF gedelegeerde Roaming Operator in het internationale samenwerkingsverband van eduroam. Kennisnet heeft via SURF inspraak in de samenwerking. Indien u als eduroam Identity Provider via Kennisnet van uw recht op inspraak gebruik wilt maken kunt u contact opnemen met upport(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.