Doorgaan naar hoofdinhoud

Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO)

Laat het onderwijsaanbod zien zoals de school dat aanbiedt

Logo van Registratie Instellingen en Opleidingen

Voor wie?

RIO is ontwikkeld voor besturen in het vo en mbo. In 2021 is ook het po op RIO aangesloten. 

Wat biedt RIO?

  • Gegevens van de scholen vastleggen zoals ze daadwerkelijk zijn, bijvoorbeeld de naam van de school waaronder deze bekend is in de omgeving en het onderscheiden van onderwijslocaties die vallen onder dezelfde school.
  • Het huidige onderwijsaanbod weergeven zoals dit daadwerkelijk wordt aangeboden.
  • Gegevens vanuit RIO delen met externe partijen waardoor ze zelf deze gegevens niet meer hoeven te verzamelen en de kans op tegenstrijdigheden in de data minder wordt. 
  • Meer transparantie in de verantwoording naar bijvoorbeeld de Inspectie en Vensters vo/po.    

Waarom RIO?

Het kost besturen tijd en geld om in BRIN en in andere bestaande informatiesystemen onderwijsontwikkelingen zoals maatwerkdiploma’s, bestuurlijke samenwerking en flexibilisering te registreren. Deze systemen zijn niet ingericht om nieuwe ontwikkelingen vast te leggen waardoor vaak achteraf een handmatige correctie moet plaatsvinden. RIO biedt hiervoor de oplossing en is zo ingericht dat deze onderwijsontwikkelingen op de juiste manier kunnen worden geregistreerd. 

Partijen zoals de Inspectie, DUO, gemeentelijke websites en de leermiddelenketen verzamelen afzonderlijk van elkaar dezelfde gegevens. Dit leidt tot extra werk en kan leiden tot tegenstrijdigheden in de data. Het is de bedoeling dat RIO (uiteindelijk) in veel verschillende ketenprocessen wordt gebruikt als het gaat om gegevens over instellingen en opleidingen. Kennisnet onderzoekt momenteel hoe Kennisnet-diensten zoals OSO, OSR, Entree Federatie en Nummervoorziening hierin een plek kunnen krijgen. 

Van wie is RIO?

RIO komt voort uit een wens van schoolbesturen. Deze wens is opgepakt door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Vertegenwoordigers van scholen, de raden, Kennisnet, OCW en DUO werken samen met LAS-leveranciers aan RIO.

Hoe kun je gebruikmaken van RIO?

Scholen in het vo kunnen hun RIO-gegevens registreren in het eigen administratiesysteem en in het online portaal van RIO. Voordat de RIO-gegevens worden geregistreerd, denken onderwijsinstellingen eerst na over de manier waarop ze zichtbaar willen zijn in RIO. Dit noemen we het ‘modelleren’ van de onderwijsorganisatie. 

  • Op Kennisbank RIO vind je meer informatie over RIO voor vo. 
  • Bij MBO Digitaal vind je meer informatie over RIO voor mbo en vavo.

Neem voor meer informatie contact op met Kennisnet support via info@rio-onderwijs.nl of 0800 321 22 33.

De onderwerpen waarover wij publiceren