Kennisnet Onderzoeksdatabank

De onderzoeksresultaten helpen om op basis van wetenschappelijk onderbouwde inzichten keuzes te maken voor de inzet en opbrengsten van ict.

Voor wie?

De Kennisnet Onderzoeksdatabank is bedoeld voor scholen (po, vo en mbo) en onderwijsprofessionals die wetenschappelijke informatie zoeken over doelmatig en effectief gebruik van ict in het onderwijs.