Meteen naar de content
  • Online bijeenkomst

Themasessie literatuuronderzoek ‘De toepasbaarheid van onderwijs op afstand’

Hoe ga je om met leerlingen die door hun gezondheidssituatie (tijdelijk) niet of niet volledig naar school kunnen? Digitaal afstandsonderwijs biedt voor veel leerlingen een uitkomst.

Wanneer

22 mei 2024

Hoe laat

15.00-16.30

Waar

Online - MS Teams

Dit blijkt uit het literatuuronderzoek ‘De toepasbaarheid van onderwijs op afstand’ dat onderzoeks- en adviesbureau Oberon in opdracht van Kennisnet heeft uitgevoerd. Het onderzoek geeft inzicht in de inzet, randvoorwaarden en opbrengsten van digitaal afstandsonderwijs.

De onderzoekers en auteurs geven in deze themasessie een presentatie over hun bevindingen en er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Het onderzoek is onderdeel van het actieprogramma Digitale School, dat ernaar streeft dat de kansen die digitalisering biedt ten volle worden benut voor thuiszittende leerlingen. 

Lees het onderzoek op Oberon.eu.

Aanmelden

Via het informatiepunt van het actieprogramma Digitale School

Themasessie Digitale School

De onderwerpen waarover wij publiceren