Het coronavirus is voorlopig niet verdwenen en de impact van het virus op het onderwijs is nog onverminderd groot. Daarom werd al snel na het begin van de coronacrisis de website lesopafstand.nl gelanceerd. Hier vinden scholen praktische informatie en tools waarmee ze afstands- en hybride onderwijs op een goede manier kunnen organiseren.

Ga direct naar lesopafstand.nl

Leraar geeft les vanuit huis

Vernieuwde website verbetert de ondersteuning

De website heeft nu een grondige update gekregen. Het onderwijsveld heeft immers in korte tijd veel geleerd over hybride onderwijs en les op afstand. Dankzij de vernieuwde versie worden scholen nu nog beter en gerichter ondersteund om hun onderwijs goed in te richten.

Wat vindt u op lesopafstand.nl?

Les op afstand is er ook voor het mbo

Met deze upgrade richt lesopafstand.nl zich vooral op het primair en voortgezet onderwijs. Bent u werkzaam in het mbo? Kijk dan op mbo.lesopafstand.nl. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd.

Samenwerking

Les op afstand is een initiatief van Kennisnet in samenwerking met het ministerie van OCW, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON. Ook organisaties zoals het SLO, NRO en NJI dragen inhoudelijk bij.

Ga direct naar lesopafstand.nl (voor po en vo)

Of kijk op mbo.lesopafstand.nl (voor mbo)

Deel deze pagina: Vernieuwde website lesopafstand.nl helpt bij onderwijs op afstand en lessen in coronatijd

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail