Op Het Palet werken leerlingen met verschillende digitale leermiddelen. Leraren hebben voortgangsinformatie uit die leermiddelen nodig voor voortgangsgesprekken met leerlingen en ouders. Nu moeten zij die informatie ophalen uit elk afzonderlijk leermiddel. Een tijdrovende klus. En informatie uit verschillende middelen laat zich moeilijk vergelijken.

Digitale leermiddelen bevatten vaak ‘dashboards’ waarmee u inzicht krijgt in leerresultaten en het leerproces van leerlingen. © Kees van de Veen/Hollandse Hoogte

Versnellingsvraag

Daarom vroeg Het Palet zich af of met ict een overkoepelend dashboard kan worden gemaakt, waarin resultaatgegevens uit verschillende leermaterialen bij elkaar worden gebracht in één totaaloverzicht.

Om versneld een oplossing te realiseren voor dit vraagstuk, diende Het Palet een versnellingsvraag in bij de PO-Raad. Daarom krijgt de school ondersteuning van de PO-Raad en Kennisnet.

Naar overkoepelend inzicht in leerresultaten

Om tot overkoepelend inzicht te komen moeten eerst digitale leermiddelen en de resultaatgegevens worden gelabeld (‘metadateren’), zodat duidelijk is welke leerdoelen leermaterialen omvatten en welke voortgangsinformatie daaraan kan worden gekoppeld.

Gegevens uit verschillende leermiddelen moeten vervolgens bij elkaar worden gebracht in één dashboard, dat praktisch en bruikbaar is voor leraren. Het realiseren van zo’n overkoepelend dashboard is om verschillende redenen een uitdaging. Dankzij de versnellingsvraag van Het Palet zijn lessen geleerd over wat nodig is om een overkoepelend dashboard.

Resultaten bij elkaar brengen in de juiste context

Bij Het Palet blijkt dat de resultaten uit verschillende leermiddelen niet zomaar met elkaar gecombineerd kunnen worden in één overzicht. Er is context nodig om de resultaten in het overzicht te kunnen begrijpen.

Stel: een leerling gaat vermenigvuldigen met getallen van 1 tot 100 in een leermiddel dat een introductie biedt. De leerling maakt in het leermiddel vragen om te kijken of hij de introductie begrijpt, en het systeem beoordeelt dat met een resultaat. Daarnaast maakt de leerling in een ander leermiddel sommen met getallen van 1 tot en met 10. Hieruit komt ook een resultaat. De resultaten worden uitgedrukt in een cijfer.

Beide resultaten dragen bij aan hetzelfde leerdoel, maar de context is anders. Het ene resultaat betreft immers een introductie in het onderwerp, terwijl het andere betrekking heeft op oefeningen. Daarom kunt u de resultaten niet (eenvoudig) samenvoegen tot één resultaat in een overkoepelend dashboard.

Alleen een cijfer zegt niet zo veel

Een cijfer op zichzelf zegt dus niet zoveel. Om een resultaat te kunnen beoordelen moet de leraar in het dashboard bij elk leerresultaat informatie krijgen over wat er aan de orde is geweest en op welke manier.

Bij het eerste resultaat moet hij weten dat het gaat om een introductie. Bij het tweede resultaat moet hij kunnen zien dat de leerling heeft geoefend met de cijfers 1 tot en met 10, en nog niet met getallen van 100. Resultaten kunnen daarom het best worden gepresenteerd in een overzicht zoals het oorspronkelijke leermateriaal dat heeft bedoeld.

Geven leermiddelen per leerdoel ‘signalen’ over de resultaten van een leerling, dan moeten die signalen óók worden getoond in het overkoepelende dashboard. Een leerkracht of coach kan vanuit het overzicht dan ‘doorklikken’ naar het dashboard van een specifiek leermiddel, en een interventie bepalen.

Curriculumbewustzijn noodzakelijk

Werken met verschillende leermiddelen stelt een school als Het Palet in staat om methodeonafhankelijk te werken en leerlingen een persoonlijk leeraanbod te bieden.

Achter elke methode zit een leerdoelenstructuur die leraren vinden in het bijbehorende docentenmateriaal. Maar als de leraar met verschillende leermiddelen werkt, moet hij zelf een leerdoelenstructuur ontwikkelen of kiezen die bruikbaar is voor leraren.

Leerjaardoelen van SLO of andere doelenstructuren kunnen de school houvast bieden. Een leraar die deze structuren goed kent, noemen we curriculumbewust. Een hoge mate van curriculumbewustzijn is nodig om methodeonafhankelijk te werken.

Leerdoelenstructuur moet weerslag krijgen in dashboard

De structuur moet ook zijn weerslag krijgen in een overkoepelend dashboard. De resultaten uit leermiddelen moeten namelijk aan de structuur worden gekoppeld. Leraren kunnen dan in het dashboard bij elk leerdoel de resultaten zien die betrekking hebben op dat doel.

Zoeken naar gemeenschappelijke ’taal’

Daarvoor moet een gemeenschappelijke ’taal’ worden ontwikkeld waarmee ontwikkelaars leermaterialen en -resultaten eenduidig kunnen ‘labelen’, zodat die praktisch zijn en kunnen worden gerelateerd aan de doelenstructuur. Met Het Palet en makers van leermaterialen worden stappen gezet met het metadateren van materiaal, maar dit brengt vragen met zich mee.

Een voorbeeld van zo’n vraagstuk is dat adaptieve leermiddelen kunnen veronderstellen dat een leerling een bepaald leerdoel beheerst, zonder dat dat doel ooit is aangeboden. Dat gebeurt bijvoorbeeld als een adaptief leermiddel oordeelt dat een leerdoel onder het niveau van de leerling ligt.

Hoe daarmee om te kunnen gaan in een overkoepelend dashboard, dat is een interessante vraag voor het vervolg van de versnellingsvraag van Het Palet.

Leerlingen werken niet alléén digitaal

Tenslotte is het van belang om er rekening mee te houden dat leerlingen niet alléén digitaal werken. Leraren gebruiken óók niet-digitale middelen in hun onderwijs en sommige doelen kunnen leerlingen niet leren met digitale middelen.

Hoe zijn de uitdrukkingsvaardigheden van leerlingen in een dashboard te vatten? Of resultaten van aanvullende opdrachten en uitleg? Deze resultaten dragen bij aan leerdoelen, maar worden buiten digitale leermiddelen gerealiseerd. Een overkoepelend dashboard moet ook deze niet-digitale resultaten weergeven.

Meer weten over de versnellingsvraag van Het Palet?

Lees meer over de versnellingsvraag van Het Palet op de website van de PO-Raad. Daar wordt de vraag uiteengezet en er is meer te lezen over de oplossingen die worden gevonden.

Deel deze pagina: Deze lessen leerde Het Palet bij de zoektocht naar een overkoepelend dashboard

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail