Leerlingen goed voorbereiden op de middelbare school is een aandachtspunt voor de leraren van groep 8 van basisschool de Wilge. De school valt onder het bestuur van de Alberdingk Thijm Scholen, waar digitalisering al een aantal jaar prominent op de beleidsagenda staat.

Flexibel toetsen

Leerlingen van groep 8 komen op donderdag om half negen de klas binnen en een vijftal leerlingen gaat achter een Chromebook zitten, loggen in met hun schoolaccount en starten de digitale topografietoets. De vijf leerlingen konden zelf aangeven dat ze de toets wilden maken, omdat ze er klaar voor waren. Zij kunnen de toets op een flexibel moment inplannen, andere leerlingen maken de toets later.

Na vijftien minuten zijn de 5 leerlingen allemaal klaar en krijgen ze het percentage goede antwoorden te zien. Juf Elly bepaalt aan de hand van dit resultaat het rapportcijfer.   

Goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs

Juf Elly: "Deze manier van werken bereidt leerlingen goed voor op het voortgezet onderwijs. De leerlingen krijgen de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer ze de toets willen maken. Zij leren hiervoor met een digitaal systeem. Hierin kan ik volgen wie, wanneer en met welk resultaat heeft geoefend. Thuis of op school. Dat is heel handig, want op deze manier leren leerlingen meer verantwoordelijk te zijn voor hun studievoortgang; vaardigheden die belangrijk zijn in hun verdere leven.

"In groep 8 zien wij dat leerlingen op dit vlak wel verder uitgedaagd kunnen worden. En voor topografie, waar toch eenzelfde vaardigheid wordt getoetst, is dat een heel leuke verdieping. Minder van hetzelfde – het uit je hoofd leren van lesstof – en aandacht voor ‘leren leren’. Wij zien dat dit heel goed werkt voor leerlingen."

Mogelijkheden digitalisering benutten

Directeur Lidwien Vos: "Basisschool de Wilge kent een aantal speerpunten. Naast tweetalig primair onderwijs, willen wij de mogelijkheden van digitalisering beter benutten, bijvoorbeeld 21e eeuwse vaardigheden. Dat vraagt ook om concrete ondersteuning en experimenteerruimte voor onze leraren. Dat gebeurt altijd met leerlingen. 

Leerlingen oefenen de lesstof op de computer © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

"Voor de middenbouw stappen wij over op een adaptief oefensysteem. Daar zijn onze leraren, leerlingen maar ook de ouders betrokken. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om te oefenen met de vragen. Na afloop mogen zij ook aangeven welk oefensysteem zij het prettigst vinden werken. We doen het tenslotte voor de leerlingen.

"Voor het flexibel toetsen van topografie hebben wij onze leraren eveneens de ruimte gegeven om te experimenteren. Zo doen we met een betrekkelijk klein onderdeel ervaring op om meer flexibiliteit in ons curriculum op te nemen. We krijgen direct inzicht in zaken die aandacht nodig hebben: wat werkt en wat werkt niet. Voordeel van deze manier van deze methodiek is dat we veranderingen beheerst invoeren. Of kunnen terugdraaien.

"Een wens om kinderen meer verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leerproces vindt op deze manier heel geleidelijk plaats. Ict is een belangrijk hulpmiddel om leerlingen te kunnen monitoren. Naast topografie gaan we volgend schooljaar kijken welke onderdelen voor deze flexibele aanpak in aanmerking kan komen."

Deel deze pagina: Digitaal toetsen: zo ziet dat eruit in de praktijk

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail