De Proeftuin Rekenen was een experimentele digitale leeromgeving. Hierin hebben leraren van 8 basisscholen ‘geproefd’ hoe een overkoepelend dashboard kan helpen bij meer maatwerk voor het vak rekenen. Kennisnet en SLO ontwikkelden de Proeftuin om meer te leren over het werken met leerdoelen in een digitale vorm.

De scholen die gebruik maakten van de Proeftuin hadden de wens om:

Zij ondervonden hoe een overkoepelend dashboard helpt bij het vormgeven van hun lessen en bij het volgen van de ontwikkeling hun leerlingen.

Werken met de Proeftuin: vinden, variëren, volgen, verantwoorden

Voor de Proeftuin is het leermateriaal voor rekenen van vier uitgevers (ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Noordhoff en Muiswerk) digitaal gekoppeld aan leerdoelen van het Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) van datzelfde vak. Met het leermateriaal van deze uitgevers, zochten leraren op basis van leerdoelen opdrachten die aansloten bij het niveau van hun leerlingen.

Voor bijvoorbeeld het leerdoel ‘optellen tot 35’ konden zij eenvoudig leermateriaal vinden dat dit leerdoel bevat, en inzien welke leerdoelen nog meer in dat materiaal aan bod komen. Zij konden per leerling het leermateriaal klaarzetten dat paste bij zijn of haar ontwikkeling. Ook werd inzichtelijk hoe ver een leerling was gevorderd met de klaargezette opdrachten. 

De Proeftuin Rekenen was een experimentele digitale leeromgeving. Hierin hebben leraren van 8 basisscholen ‘geproefd’ hoe een overkoepelend dashboard kan helpen bij meer maatwerk voor het vak rekenen. © Anne Carolien / Kohler

In het overkoepelend dashboard werd de voortgang van leerlingen op de verschillende leerdoelen weergegeven. Met deze informatie kan een leraar makkelijker en tijdig bijsturen en leerlingen vervolgmateriaal aanbieden dat past bij hun ontwikkeling. Door alle informatie uit het dashboard en andere bronnen samen te voegen, kan de leraar de voortgang van het leerproces gemakkelijker verantwoorden naar bijvoorbeeld ouders en de Onderwijsinspectie.

Benieuwd naar de inzichten? Bekijk de publicatie ’12 inzichten over het (gaan) werken met een overkoepelend dashboard’ onderaan deze webpagina.

Meer informatie

Meer weten over de Proeftuin Rekenen of benieuwd naar hoe het werkt? In het artikel ‘Proeftuin linked data rekenen voor het primair onderwijs’ van SLO vindt u een uitgebreide toelichting, een onderzoeksverslag, video’s en klikbare demo’s.

Deel deze pagina: Proeftuin Rekenen: 12 inzichten over het (gaan) werken met een overkoepelend dashboard

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail