Gepersonaliseerd leren, digitale geletterdheid en technologische ontwikkelingen zoals virtual reality en robotica: allemaal onderwerpen waar scholen mee aan de slag willen. Maar hoe doet u dat?

Binnen het programma Slimmer leren met ICT werkten de PO-Raad, Kennisnet en 100 schoolbesturen uit het basisonderwijs, de afgelopen 4 jaar, aan 25 versnellingsvragen over deze onderwerpen. De succesfactoren en lessen delen wij in een podcastserie.

In de tweede aflevering – te beluisteren onderaan dit artikel – vertellen Hans van Alphen, schooldirecteur van basisschool Het Palet in Almere, en Jelte de Jongh, initiatiefnemer van Leeruniek over het belang van samenwerken met marktpartijen bij innovatietrajecten in het onderwijs.

Waar ging jullie versnellingsvraag over?

Van Alphen: “In onze versnellingsvraag hebben we onderzocht hoe we tot een nieuw soort, niet-methodegebonden, overkoepelend dashboard kunnen komen. Dit deden we samen met leermiddelenuitgevers Muiswerk en Oefenweb, en dashboardontwikkelaars Leeruniek en Briter.

“Een overkoepelend dashboard geeft leraren meer inzicht in de voortgang van leerlingen. In het beoogde dashboard worden oefenresultaten uit verschillende leermiddelen samengebracht aan de hand van de landelijk vastgestelde leerdoelen.”

“Met onze versnellingsvraag laten we zien dat het ontwikkelen van zo’n dashboard mogelijk is. Lees ook eens de publicatie met daarin alle inzichten en bouwblokken om te komen tot een overkoepelend dashboard.”

Inmiddels is gebleken hoe groot de behoefte is aan overkoepelende dashboards, naast de traditionele leerlingadministratiesystemen © Rodney Kersten / Kennisnet

Wat zijn de belangrijkste succesfactoren binnen jullie project?

De Jongh: “Inmiddels is gebleken hoe groot de behoefte is aan overkoepelende dashboards, naast de traditionele leerlingadministratiesystemen. Scholen ervaarden zo zelf de kracht van learning analytics. Deze versnellingsvraag bood een unieke kans om te werken aan de volgende generatie overkoepelende dashboards. We hebben hiervoor een aantal prototypes gemaakt. Daarmee laten we zien wat kan. De uitdaging zit in recht doen aan de resultaten uit de verschillende leermiddelen: het type informatie en de wijze waarop deze gepresenteerd wordt is voor ieder leermiddel anders. Je kunt de data niet zomaar plat slaan in een getal. 

Wanneer marktpartijen samenwerken, kom je tot een oplossing. De leraar kan, geholpen door de visualisatie van data in het dashboard, zelf conclusies trekken over wat een leerling nodig heeft.”

Wat zijn de belangrijkste lessen die jullie hebben geleerd?

Van Alphen: “Doe het niet alleen, maar bundel de krachten om samen verder te komen. Een voorwaarde voor samenwerking is dat scholen de data die leerlingen genereren ter beschikking krijgen in een overkoepelend dashboard van een andere leverancier. Dit is gek genoeg nog steeds niet vanzelfsprekend bij alle leermiddelen, dus dit zal je moeten eisen wanneer je een leermiddel gaat gebruiken. Juist in een tijd waar we ons bewuster worden van wat er met onze data gebeurd, is dit een logische stap naar een betere samenwerking tussen scholen, leermiddelen ontwikkelaars en 3rd party learning analytics.”

De Jongh: “De samenwerking tussen de verschillende partijen is zeer waardevol geweest. We hebben veel van elkaar geleerd. Kennisnet heeft gefaciliteerd dat al die partijen samen konden komen. Als je samenwerkt, kom je tot resultaten die je vooraf niet voor mogelijk houdt. Een belangrijke les: werk stap voor stap naar een resultaat toe, dan kom je beter tot een eindresultaat en heb je direct invloed op de tussenstapjes.

“Doordat ieder vanuit zijn/haar achtergrond op hetzelfde probleem kauwt, kom je tot inzichten die je niet krijgt als je er ‘alleen’ naar kijkt vanuit het onderwijsperspectief of als data-scientist.”

Beluister de podcast

Benieuwd naar het hele gesprek met Hans van Alphen en Jelte de Jongh? Beluister de podcast en abonneer u via Apple Podcasts, Spotify of uw favoriete podcast-app op de Kennisnet-podcast.

De eerste podcast in dit drieluik gaat over het belang van betrokkenheid en enthousiasme binnen een schoolteam bij innovatietrajecten. Beluister de podcast ‘Succesfactor bij innovatietraject: betrokkenheid en enthousiasme in de hele organisatie.

Deel Succesfactor bij innovatietraject: samenwerken met marktpartijen

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail