De eindtoets in groep 8 wordt door verschillende leveranciers aangeboden, zowel op papier als digitaal en adaptief. Daardoor is het best lastig om de resultaten goed te vergelijken. En hoeveel waarde hechten we aan de eindtoets? Dit is een bekende vraag voor schoolbestuurders. De adaptieve Centrale Eindtoets, wettelijk verplicht voor de leerlingen uit groep 8, heeft tenslotte de functie van second opinion.

Op de Van Rijckevorsel, een openbare basisschool in Hoek van Holland, is dit jaar voor het eerst de adaptieve Centrale Eindtoets afgenomen. In april dit jaar, zaten alle 22 leerlingen uit groep 8 achter een computer in het computerlokaal, waar zij drie dagen lang op hun eigen niveau werkten.

Carlo Heimeriks, leraar van groep 8, en bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk vertellen over de verschillende factoren die deze manier van toetsen tot een succes hebben gemaakt. Ook vertellen zij hoe stichting BOOR deze toets inzet om van te leren.

Waarom heeft de school gekozen voor de digitale eindtoets?

Heimeriks: "Ten eerste omdat hij adaptief is, dat vind ik het belangrijkst. Ons doel is om al onze leerlingen te laten bloeien waar ze in kunnen bloeien. We bieden hen hiervoor veel ruimte en we zorgen ervoor dat alle leerlingen onderwijs op niveau krijgen. Het zou voor ons dus niet logisch zijn om dit bij de eindtoets niet te doen. 

"Daarnaast vind ik het heel vernieuwend. We hoeven onze keuzes niet te baseren op hoe het vroeger ging. Bij de keuze voor de digitale eindtoets hebben we van tevoren wel verschillende dingen overwogen. Zo hebben we uit laten zoeken of ons netwerk en onze computers dit wel aan kunnen. Vervolgens hebben we de proeftoets uitgevoerd waarbij we direct ook ons systeem hebben gecheckt." 

Op de Van Rijckevorsel, een openbare basisschool in Hoek van Holland, is dit jaar voor het eerst de adaptieve Centrale Eindtoets afgenomen. © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Op welke manier heeft u leerlingen voorbereid op de digitale eindtoets?

Heimeriks: "Het voorbereiden heb ik vooral gedaan met de proeftoets, en die ging hartstikke goed. In de toets zitten allerlei hulpmiddelen, zoals een liniaal en markeerstiften. Op papier werkt dat natuurlijk heel anders dan digitaal en dat moeten ze wel snappen."

Hoe past digitaal toetsen bij de visie van BOOR?

Van Blijswijk: "Toetsen is een manier om informatie te krijgen over het niveau en de voortgang van de leerling. We moeten wel voorzichtig zijn om al te veel waarde te hechten aan een eindtoets, die slechts een deel van het verplichte curriculum toetst. Een kind is meer dan de optelsom van rekenvaardigheden, en wij vinden het belangrijk dat scholen hier bewust mee omgaan. De ontwikkeling die momenteel zichtbaar is in het type eindtoets, adaptief en op maat, is een veelbelovende."

Op welke manier wil BOOR leren van toetsen?

Van Blijswijk: "De resultaten uit de eindtoets vormen voor onze scholen een bron om bij elkaar te kijken en van elkaar te leren. Wie heeft voor welke toets gekozen en waarom? Komt deze keuze voort uit een andere visie op onderwijs, organisatie van onderwijs, het (schooleigen) aanbod of de leerlingpopulatie? Scholen die de overstap maken van papier naar digitaal doen dat vanuit een specifieke invalshoek en zijn voor andere scholen weer een belangrijke inspiratiebron.

"Als bestuur sturen wij op autonomie. Dat wil zeggen dat de scholen zelf keuzes moeten maken, zelf moeten beoordelen wat goed is voor hun leerlingen en zelf in actie moeten komen om te doen wat nodig is. Als bestuur dragen wij zorg voor de randvoorwaarden en het faciliteren van afstemming. Voor ict is dat soms een lastig vraagstuk. Leraren moeten in staat zijn om te oefenen, zich nieuwe technieken eigen te maken. Liever eerst nog op papier dan te snel overstappen naar digitale middelen. Je kunt pas goed kiezen als je weet wat je wilt."

Meer weten over digitaal toetsen? Dit moet je regelen om digitaal te toetsen

Deel Leren van de adaptieve eindtoets

Delen
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • E-mail