Basisschool De Regenboog is een zeer gemêleerde school in de Haagse wijk Laakkwartier. Met maar liefst 700 leerlingen is de school een uitzondering in de wijk. “We zijn een opvangschool”, vertelt Veira. “Sommige kinderen zijn al bij 10 scholen afgewezen. Wanneer er bij ons op de deur wordt geklopt, doen wij altijd open.”

De leraren geven les aan 65 nationaliteiten. Vaak spreken de leerlingen slecht Nederlands en hebben velen een IQ onder de 70. Per leerjaar, dat ongeveer 90 leerlingen telt, zitten gemiddeld maar 8 van de 90 op methodeniveau. Dat vraagt dus om maatwerk.

Harder werken, minder werkdruk

“Omdat onze deur voor alle kinderen open staat, is de uitdaging voor leraren groter. De leerlingen hebben maatwerk nodig. Hoe richt je dat in als leraar, hoe maak je de ontwikkeling van je leerlingen zichtbaar en hoe voorkom je het gevoel dat je er alleen voor staat?” zegt Veira.

“Leraren vinden werkdruk minder erg wanneer hun werk vruchten afwerpt en wanneer ze zien dat de leerlingen zich ontwikkelen. Als directie heb je de taak je leraren te faciliteren om hun werk goed te kunnen doen.”

Om leraren meer grip te geven op de voortgang van de leerlingen, ontwikkelde de school digitale profielkaarten. Een profielkaart bestaat uit verschillende competenties, bijvoorbeeld begrijpend lezen en inzichtelijk rekenen.

“De profielkaarten waren eigenlijk bedoeld als verantwoording richting de ouders. Vaak spreken zij niet goed Nederlands, dus het liefst maak je de ontwikkeling van het kind met grafieken inzichtelijk. Maar al snel merkten onze leraren dat het hen ook hielp: in één oogopslag zien zij de behaalde leergroei. De profielkaarten maken zichtbaar waar leraren aan bijdragen”, vertelt Veira.

Werkdruk-verminderen-basisschool-De-Regenboog
Verminder werkdruk door na te denken over de manier waarop u de ontwikkelingen van leerlingen zichtbaar maakt © Anne Carolien Kohler / Kennisnet

Maatwerk met persoonlijk zorgplan

Omdat een groot deel van de leerlingen niet op methodeniveau zit en de landelijke leerlijnen niet passend zijn, ontwikkelde de school zelf leerlijnen. “Onze leerlingen krijgen maatwerk zonder ict”, zegt Veira. “Wij willen geen LOI cursus opzetten: ‘hier heb je een iPad en ga je oefeningen maar maken’. De leraren maken het onderscheid en de leerinstructie staat centraal.”

Op basis van de leerlijnen, krijgt iedere leerling een persoonlijk zorgplan. Daarin staan de doelen per periode gekoppeld aan het juiste lesmateriaal, hoe dat is gegaan en wat nodig is voor de volgende periode. “Vroeger deed elke leraar dat op zijn eigen manier, tot een slimme collega een format ontwikkelde dat iedereen hielp. Toch zorgde dat nog voor werkdruk, omdat zorgplannen en resultaten vaak verspreid stonden”, legt hij uit. Dat heeft de school aangepakt door het format te digitaliseren.

“Dankzij die verandering doen onze leraren hetzelfde werk in veel minder tijd”, vertelt Jessica Hendriks, adjunct-schooldirecteur van De Regenboog. “Voor het opstellen van zorgplannen werken zij in één dossier met één systeem en niet meer in losse bestanden. Wat eerst in 10 tot 20 uur gebeurde, kan nu in 2 uur tijd.”

“Door de slimme koppeling met andere systemen hoeven we niet handmatig toetsresultaten om te zetten of over te typen. En de profielkaarten laten meteen zien hoe de leerling groeit en waar het nog aandacht nodig heeft”, zegt Hendriks. Het verlicht ook de werkdruk bij de directie, omdat ook zij in één oogopslag zien waar de leraren aan werken en wat de leeropbrengst is bij de leerlingen.

Minder werkdruk door samenwerken in leerjaarteams

Een andere belangrijke factor in het verminderen van werkdruk is het samenwerken van leraren in leerjaarteams. Per leerjaar stellen 4 tot 7 leraren in teamverband zorgplannen op, bespreken de voortgang van leerlingen, en sturen bij waar nodig. “Dat versterkt de autonomie”, zegt Veira.

De leraar staat er niet meer alleen voor en wordt daarbij optimaal ondersteund door ict. “Door ict voor ons te laten werken, in plaats van andersom, werken we efficiënter. We hebben het niet per se minder druk, maar ervaren wel minder werkdruk.”

Kennisnet verkent in samenwerking met de PO-Raad hoe ict kan bijdragen aan het verlagen van werkdruk in het onderwijs. Voor meer informatie, neem contact op met e.bomas(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl.

Deel deze pagina: Werkdruk verminderen? Zo doet basisschool De Regenboog dat

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail