Een overkoepelend dashboard brengt resultaatgegevens uit verschillende leermiddelen samen in één overzicht. Het is anders dan een dashboard dat bij één leermiddel of methode hoort. Zoiets ontwikkelen is lastig, maar mogelijk. "Dit experiment laat zien dat het kan", zegt Hans van Alphen, schooldirecteur van Het Palet in Almere. 

Zoektocht naar overkoepelend dashboard

Van Alphen zoekt al langer naar een manier om een overkoepelend dashboard te realiseren. "Zo’n dashboard vermindert de werkdruk bij leraren. Zij hoeven niet meer in elk systeem een kijkje te nemen, maar zien in één overzicht de resultaten uit oefendata van leerlingen."

Door het indienen van een versnellingsvraag bij de PO-Raad en Kennisnet, kwam hij in contact met dashboardontwikkelaars Briter en LeerUniek. Samen met leermiddelenuitgevers Muiswerk en Oefenweb startten zij verschillende experimenten.

Het laatste experiment leverde twee klikbare prototypes op van een overkoepelend dashboard, waarin de resultaten uit oefendata van Muiswerk en Oefenweb zichtbaar zijn. De resultaten zijn gekoppeld aan de leerdoelen van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO).

Uitdagende samenwerking

Het experiment geeft inzicht in de mogelijkheden maar ook de uitdagingen voor de ontwikkeling van het gewenste dashboard.

Leermiddelenuitgevers gaan bijvoorbeeld verschillend om met hoe zij resultaten meten en weergeven. Hoe geeft u die voortgang dan weer in één overzicht, terwijl u rekening houdt met de verschillen? 

Leermiddelenketen-overkoepelend-dashboard
Een overkoepelend dashboard brengt resultaatgegevens uit verschillende leermiddelen samen in één overzicht. Het is anders dan een dashboard dat bij één leermiddel of methode hoort. © Kennisnet

"Uitgevers gebruiken verschillende normeringen voor hun methodes", vertelt dashboardontwikkelaar Michiel de Haan bij LeerUniek. "Er moet overeenstemming zijn over welke set aan leerdoelen door uitgevers wordt meegestuurd. Anders is het een uitdaging om objectief de voortgang van leerlingen weer te geven."

Richard Bergmans, dashboardontwikkelaar van Briter, herkent dit. Hij heeft daarom de voorkeur om de voortgang uit alle leermiddelen op één standaard manier weer te geven. "Als dashboardontwikkelaar willen wij dicht tegen een standaardweergave aanzitten die aansluit bij hoe scholen de voortgang willen vinden en volgen", zegt hij. In dit experiment was het een uitdaging om een goede balans te vinden tussen een standaardweergave en de informatie die beschikbaar is vanuit de methode.

Voor leermiddelenuitgever Muiswerk zijn er andere uitdagingen. Marloes van der Lubbe: "Tot waar wil je als educatieve partij gaan met het presenteren van gegevens in een overkoepelend dashboard? En vanaf welk punt wil je dat leraren teruggaan naar het dashboard van Muiswerk voor meer informatie?"

Samenwerken en experimenteren

Door de resultaten van oefeningen naast elkaar te presenteren in het overkoepelende dashboard, zonder de data te interpreteren, vinden de partijen elkaar uiteindelijk in het midden. En Van Alphen is tevreden met het resultaat: zijn leraren zijn minder tijd kwijt met het bij elkaar zoeken van de voortgangsinformatie die ze nodig hebben.

Om een experiment als dit te laten slagen, hebben de betrokken partijen elke ontwikkelfase aan elkaar voorgelegd. Zo blijft iedereen betrokken in het proces en delen zij zorgen en ideeën met elkaar. Door het experiment klein te houden verkennen ze de volgende stappen richting een oplossing.

"Welwillende partijen kunnen door intensief samen te werken heel ver komen. Onderwijs wordt daardoor meer op maat", zegt leermiddelenuitgever Van der Lubbe. Dat beaamt dashboardontwikkelaar De Haan: "Het is mogelijk om een overkoepelend dashboard te ontwikkelen waar iedereen zich in kan vinden."

Inzichten delen

Zo levert het experiment niet alleen inzichten op over hoe het dashboard moet werken; het draagt ook bij aan wederzijds begrip voor elkaars perspectief.

"Met dit experiment kunnen wij aan collega’s laten zien wat we hebben ontwikkeld", zegt Van Alphen. In een bijeenkomst wil basisschool Het Palet de inzichten uit de experimenten met andere schoolbesturen en uitgeverijen delen. "Het is aangetoond dat het kan", zegt hij. "Dus, wie stapt in?"

Meer informatie

Heeft u interesse? Laat het weten via support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl o.v.v. ‘Versnellingsvraag overkoepelend dashboard’. Zodra meer bekend is, waaronder de datum en de locatie, krijgt u een mail.

De inzichten uit deze versnellingsvraag worden gebundeld in een brochure. Houd voor deze brochure de website van Kennisnet en Slimmer Leren met ICT in de gaten.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over de samenwerkende partijen kan u vinden op:

Deel deze pagina: Overkoepelend dashboard: ‘Samenwerken en experimenteren werkt’

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail