Met OSO kunnen scholen veilig en betrouwbaar leerlinggegevens digitaal uitwisselen wanneer een leerling overstapt naar een nieuwe school (po en vo). Bij deze overstap, en bij ondersteuningsaanvragen bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, dienen leerlinggegevens veilig te worden uitgewisseld middels dit vernieuwde OSO-dossier.

Nieuwe versie OSO in gebruik genomen

Samen met diverse werkgroepen van scholen en leveranciers, heeft OSO de OSO-standaard rondom de onderwijsondersteuning vernieuwd. Deze nieuwe versie is per dit schooljaar door alle leveranciers in gebruik genomen.

Een aandachtspunt hierbij is dat leveranciers alleen die velden vullen waarvan de gegevens in het systeem aanwezig zijn. Het kan dus voorkomen dat de school onderdelen van de nieuwe standaard in het eigen LAS niet kan vullen, omdat dit gegeven ontbreekt.

Leerlingen rennend door de gang op school
Met OSO kunnen scholen veilig en betrouwbaar leerlinggegevens digitaal uitwisselen wanneer een leerling overstapt naar een nieuwe school (po en vo). © i-Stock

Landelijke bijlage

Een onderdeel van de nieuwe standaard is de landelijke bijlage Toelichting Onderwijsbehoeften. Per leverancier zal het verschillen hoe zij met deze bijlage omgaan, raadpleeg hiervoor  uw leverancier. Houd dataminimalisatie in acht bij het gebruik van deze bijlage.

Onderdelen van deze bijlage vult u alleen in, indien deze strikt noodzakelijk zijn voor het leren en begeleiden van de leerling op de vervolgschool, de ingevulde gegevens moeten op het moment van de overstap relevant én terzake dienend zijn (dataminimalisatie). Mogelijk betekent dit dat deze bijlage voor een groot aantal leerlingen niet wordt gevuld.

Overige wensen

Jaarlijks wordt OSO vernieuwd op basis van wensen van scholen, onderwijs- en technische ontwikkelingen. In de Meerjaren Roadmap OSO 2020 leest u welke wensen bij ons bekend zijn en wat daar de status van is. Mocht u wensen missen, kunt u contact opnemen met de servicedesk van OSO: servicedesk(vervang deze tekst met @ teken)oso-od.nl

Deel deze pagina: Dienst Overstapservice Onderwijs (OSO) vernieuwd

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail