Waar schoolbestuurders en medewerkers voorheen verschillende instrumenten moesten inzetten om inzicht te krijgen in hun ict-bekwaamheid, hoeft dat met MYRA niet langer. De monitor gaat in op alle vier de hoofdthema’s van ict binnen het onderwijs: 

MYRA is een samenwerking van Kennisnet, PO-Raad en VO-raad. Het Kohnstamm Instituut heeft het onderzoek opgezet en uitgevoerd. 

Eerste resultaten 

Scholen waar voldoende animo voor deelname was, hebben een rapportage op maat gekregen. De resultaten zijn afgezet tegen de gemiddelde score van alle deelnemende scholen per sector. Een greep uit de resultaten: 

Prioriteiten 

De rapportage die elke deelnemende school heeft ontvangen, levert de school een prioriteitenlijst op. Waardevol is daarbij dat het de verschillende perspectieven binnen school inzichtelijk maakt. Hoe een schoolbestuurder bijvoorbeeld de aandacht voor digitale geletterdheid beoordeelt, kan binnen een schoolbestuur behoorlijk verschillen van de perceptie van een ict-coördinator, schoolleider of een leraar. Die verschillen in perceptie zijn dan een mooie aanleiding om in school samen het gesprek aan te gaan met elkaar. 

Instappen in 2024 

De eerste meting is een nulmeting. Door MYRA vanaf nu elk jaar in te vullen, wordt zichtbaar welke ontwikkeling de school doormaakt. Hierdoor groeit MYRA uit tot structurele meetlat voor het ict-beleid van de school. Met de resultaten kan een schoolorganisatie ook kijken in hoeverre beleid en praktijk op elkaar aansluiten. In 2024 kunnen schoolbesturen opnieuw meedoen met een geactualiseerde versie. 

Geïnteresseerd om in 2024 mee te doen aan MYRA? Laat het ons weten via dit formulier en we houden je op de hoogte.

Download de landelijke rapportages 

Gerelateerde informatie

Lees ook ‘Data en onderzoek zorgen voor een scherpe blik’

Deel deze pagina: Eerste scholen kunnen dankzij MYRA doordacht aan de slag met hun ict-bekwaamheid 

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail