Wat is Gossip Girl?

Scholen hebben vaker te maken met digitale incidenten. Momenteel hebben meerdere scholen te maken met zogenaamde Gossip Girl-accounts. Roddels maar ook compromitterende beelden van leerlingen (of docenten) worden online verspreid. Dit kan enorme impact hebben. Het kan gevoelens van onveiligheid oproepen, het leerproces belemmeren, sociale problemen geven of psychisch lijden tot gevolg hebben. 

Aan het publiceren en reageren kunnen allerlei motieven ten grondslag liggen. Variërend van pesten en wraak nemen tot gewoon lol trappen. Vaak zijn er helemaal geen aanwijsbare motieven voor het verzenden of doorzenden; het kan ook onnadenkend of reflexmatig gebeuren. De gevolgen zijn er niet minder om.

© istock

Een roddel op internet is akelig, pijnlijk en kwetsend. De Gossip Girl-roddelaccounts op TikTok en de razendsnelle verspreiding ervan kunnen als een overweldigende vloedgolf worden ervaren. Des te belangrijker dat:

Context doet ertoe

Hoe je Gossip Girl- en vergelijkbare accounts goed aanpakt, luistert nauw. Waar het in de ene situatie verstandig is om alle ouders en leerlingen een brief te sturen, kan een brief of een mediaoptreden van de rector in een andere situatie juist olie op het digitale vuur gooien – nog meer leerlingen die op het idee komen een roddel te posten, nog meer leerlingen die besluiten eens te kijken te zien over wie er roddels rondgaan.

Bovendien hóéft een account over school op sociale media niet vervelend zijn. Zoals de schoolkrant grappen over leraren kan bevatten die op het randje zitten, maar waar leraren zelf hartelijk om kunnen lachen, zo kan een TikTok-account ook humor bevatten waar de school, vanuit een pedagogisch perspectief, toch ruimte voor wil laten.

Verder kan de school gossip niet alleen aanpakken. Het is de verantwoordelijkheid van, in dit geval, school, ouders, TikTok en uiteraard de leerlingen zelf.

Sowieso kan de school wijsheid putten uit de ervaringen van leerlingen zelf. Maak bespreekbaar wat ze meemaken op sociale media. Niet alleen na incidenten, juist niet. Alles wat ze meemaken op Tik Tok en andere sociale media leent zich voor een open dialoog waarin de leraar vooral luistert. Vraag ze waar in hun ogen de grens ligt op sociale media – wat is acceptabel, wat niet? Wat vinden zij een positieve ervaring, hoe dragen zij daaraan bij, en wanneer is het niet leuk meer?

Context doet er hoe dan ook toe, ook wanneer zaken digitaal uit de lopen. Daar gaan onderstaande adviezen over. Er is niet één stappenplan dat passend is voor elke school. Toch hebben we belangrijke aandachtspunten op een rij gezet. Het ‘actieplan’ is gebaseerd op twee eerdere publicaties:

Actieplan om roddelaccounts tegen te gaan

De nummering van het onderstaande overzicht geeft prioriteiten aan. Het is dus beslist niet zo dat elke stap eerst helemaal afgemaakt moet worden voor aan de volgende stap kan worden begonnen. Sommige stappen kunnen ook naast elkaar worden uitgevoerd, zeker bij ernstige incidenten.

1. Maak melding van het Gossip Girl-account 

De melding over een roddelaccount van de school komt binnen (bij de directie, de privacy-officer, of het incidententeam). Het kan om een account met grappen gaan, misplaatst of niet, die kant noch wal raken.

2. Verzamel informatie over het roddelaccount

3. Beoordeel de strafbaarheid van de uitingen

4. Actie bij ‘niet strafbaar feit’

5. Actie bij ‘mogelijk strafbaar feit’

6. Actie bij ‘strafbaar feit’

Als de school het slachtoffer is: 

Als een leerling het slachtoffer is: 

Als een medewerker het slachtoffer is: 

7. Breek de golf roddels/onwaarheden

Een roddelaccount kan op TikTok als volgt worden gemeld:  

Wat doet TikTok zelf tegen roddelaccounts?

TikTok geeft aan dat als scholen, leraren of scholieren gossip-accounts of -video’s melden (of als het bedrijf ze zelf proactief tegenkomt tijdens moderatie), ze de melding zo snel mogelijk onderzoeken. Ook ondernemen de moderatoren van TikTok actie, afhankelijk van de aard van de overtreding. “Het is heel belangrijk dat scholen dit doen en blijven doen inclusief zo veel mogelijk detail”, aldus een woordvoerder. “Denk aan verwijdering van de video, schorsing van het account en/of verwijdering van het account. Onze moderatieteams gebruiken de signalen uit deze verwijderde content om in de toekomst sneller en effectiever deze content te herkennen en te verwijderen.” 

Het ‘Hulpcentrum’ van TikTok heeft meer informatie over online veiligheid. 

8. Informeer betrokkenen over de roddel(account)s

9. Betrek de privacy-officer bij ieder Gossip Girl-voorval

10. Blijf alle betrokkenen informeren

11. Evalueer het gossipgirl-voorval na afloop

Preventie van gossip-acties

 12. Blijf praten over roddelaccounts en sociale media 

Deel deze pagina: Gossip Girl-accounts op TikTok: adviezen voor scholen

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail