Het onderwijs wordt, net als vele andere sectoren, steeds afhankelijker van ict. We gebruiken vaker digitale middelen voor het geven van onderwijs, voor administratieve processen gebruiken we vaak een cloudomgeving en digitale systemen en schoolorganisaties verwerken persoonlijke informatie van leerlingen en medewerkers. Als systemen niet meer benaderbaar zijn, kunnen gegevens over leerlingen en studenten op straat komen te liggen. Ook kan de continuïteit van het onderwijs dan in gevaar komen.  

Een digitaal veilige schoolomgeving voor alle leerlingen is dus heel belangrijk. Het Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs is onderdeel van het programma Digitaal Veilig Onderwijs. De publicatie bevat een overzicht van de meest relevante en actuele cyberdreigingen voor het funderend onderwijs. Je vindt er ook handvatten om met deze dreigingen om te gaan. Door risicoanalyses uit te voeren, kun je bepalen welke cyberdreiging voor jouw school het meest relevant is.

Meest relevante dreigingen

De vijf meest relevante dreigingen die uitgelicht worden in dit dreigingsbeeld zijn: 

Risicomanagement

Weerbaar zijn tegen cyberdreigingen gaat uiteindelijk over risicomanagement: welke risico’s zijn er en welke zijn we bereid te accepteren? Het bevoegd gezag moet bepalen welke risicobereidheid er is en of risico’s acceptabel zijn of verkleind moeten worden. Het Normenkader IBP voor het Funderend Onderwijs beschrijft verschillende normen voor het inrichten van risicomanagement, het uitvoeren van risicoanalyses en het koppelen van risico’s aan beheersmaatregelen. Je kunt dit cyberdreigingsbeeld gebruiken als input voor risicomanagement en de risicoanalyses die je zelf uitvoert. Welke dreigingen zijn voor jou het meest relevant en voor welke systemen of processen is die dreiging het grootst? Als jullie bepaalde processen of systemen uitbesteden, is het ook belangrijk om je leverancier te bevragen: welke maatregelen heeft die genomen tegen de dreigingen die voor jouw school relevant zijn?

Deel deze pagina: Dreigingsbeeld Funderend Onderwijs brengt relevante en actuele dreigingen in kaart

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail