Eén centrale aanmeldweek en een nieuw tijdspad

In de wet ‘Doorstroomtoetsen po’ legt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer nadruk op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs en op kansengelijkheid. Naast de wijziging van de naam van de toets, verandert er meer. Vanaf 2024 is er één centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs om alle kinderen evenveel kans te geven om op de school van hun voorkeur te komen. Ook het tijdspad voor afname van de toets is veranderd. Je kunt meer lezen over de veranderingen op de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

© istock

Goedgekeurde toetsen

Deze zes partijen bieden een doorstroomtoets aan die is goedgekeurd door het College van Toetsen en Examens (CvTE):

Ieder najaar publiceert het CvTE welke doorstroomtoetsen zijn toegelaten. Scholen hebben dan enkele weken de tijd om te beslissen of ze dezelfde toets blijven gebruiken of dat ze willen overstappen naar een andere doorstroomtoets.

Een doorstroomtoets die past bij de school

Verdiep je in de verschillende doorstroomtoetsen en bespreek met elkaar welke het beste past bij je school. Zo kunnen de toetsen verschillen op het gebied van inhoud, duur, vorm en indien van toepassing de vereiste technologie. Een keuze die je in elk geval moet maken is de keuze voor een papieren of digitale doorstroomtoets. Kijk daarbij niet alleen naar praktische overwegingen, maar ook naar wat het beste past bij jullie werkwijze. Is digitaal leren en toetsen bij jouw school aan de orde van de dag, of vormt het een uitdaging? Als je kiest voor een digitale doorstroomtoets, is het in elk geval van belang dat leerlingen goed bekend zijn met het device waarop ze de doorstroomtoets zullen maken, zodat de afname soepel verloopt. Alle aanbieders bieden een digitale doorstroomtoets. IEP en Leerling in Beeld bieden daarnaast ook een papieren variant.

Adaptief toetsen

De meeste genoemde doorstroomtoetsen bieden een adaptieve, digitale variant aan. Een adaptieve toets past de moeilijkheidsgraad van de vragen aan op basis van de antwoorden van een leerling. Correct beantwoorde opgaven leiden tot uitdagendere vragen, terwijl fout beantwoorde opgaven resulteren in eenvoudigere vragen. Bij sommige toetsen gebeurt dit per opgave, bij andere na een set van opgaven. Leerling in Beeld biedt alleen een digitale lineaire variant aan. Deze toets wordt dus wel digitaal afgenomen, maar is niet adaptief. De Doe-toets biedt zowel een lineaire als adaptieve variant.

Kiezen voor een digitale doorstroomtoets

Als je kiest voor een digitale doorstroomtoets, is het belangrijk dat alle randvoorwaarden op orde zijn. Denk daarbij aan een stabiele internetverbinding en voldoende devices (laptop, tablet, vaste pc, chromebook) om de toets af te nemen. De devices moeten beschikken over de laatste beveiligingsupdates, zodat ze voldoende beschermd zijn tegen virussen en aanvallen. Ook moet er voldoende ondersteuning op school aanwezig zijn in het geval er problemen optreden. Ga met de ict-coördinator van de school na of de infrastructuur voldoende op orde is om digitaal te toetsen. Stel vast wie verantwoordelijk is.

Lees meer over wat er nodig is om goed voorbereid digitaal te toetsen

Tip: bekijk in de tool Inzicht in ict-voorwaarden met welke voorwaarden je een veilige, betrouwbare en toegankelijke ict-omgeving organiseert. Hoewel de criteria in deze tool op het moment nog gericht zijn op de eindtoets, zullen deze grotendeels overeenkomen met de criteria voor de doorstroomtoets.

Doorstroomtoetsen vergelijken

We hebben een overzicht gemaakt van de verschillende doorstroomtoetsen, aan de hand van veelgestelde vragen over (het gebruik van) deze toetsen. Denk aan vragen als:

De informatie in deze tabel is aangeleverd door de aanbieders van de doorstroomtoetsen en de informatie op hun websites. Zo heeft u een compleet beeld van de diverse mogelijkheden en kunt u goed voorbereid het nieuwe schooljaar starten.

Meer weten over de doorstroomtoets en ict?

Deel deze pagina: Kiezen voor een doorstroomtoets? Vergelijk de ict-criteria en randvoorwaarden

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail