Je kunt je alvast oriënteren op aanbieders van doorstroomtoetsen. Het is goed om het aanbod tijdig in je schoolteam te bespreken en te bekijken. Zeker als je besluit om van een papieren variant over te stappen naar een digitale variant. Je ict-infrastructuur moet daar immers ook klaar voor zijn. In dit artikel lees je welke eisen die verschillende aanbieders stellen aan je ict-inrichting.

Omdat de Centrale Eindtoets komt te vervallen, moeten scholen die deze nu afnemen vanaf schooljaar 2023-2024 een keuze maken voor een nieuwe doorstroomtoets. Scholen die al een andere toets afnamen dan de eindtoets, kunnen een andere toets kiezen, maar dit hoeft niet. Alle huidige aanbieders van eindtoetsen zullen ook een doorstroomtoets aanbieden. Daarnaast komt er een nieuwe doorstroomtoets van de overheid: de Doe-toets.

Eén centrale aanmeldweek en een nieuw tijdspad

In de wet ‘Doorstroomtoetsen po’ legt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap meer nadruk op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs en op kansengelijkheid. Naast de wijziging van de naam van de toets, brengt dit ook andere veranderingen met zich mee. Zo komt er één centrale aanmeldweek voor het voortgezet onderwijs om alle kinderen evenveel kans te geven om op de school van hun voorkeur te komen. Daarnaast zijn er gevolgen voor het tijdspad voor afname van de toets. Je kunt meer lezen over de veranderingen op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

© istock

In elk geval zes partijen hebben aangekondigd een doorstroomtoets aan te zullen bieden:

Deze toetsen moeten nog door het College van Toetsen en Examens (CvTE) worden goedgekeurd. Zij beoordelen of de toetsen aan de voorgeschreven kwaliteitseisen voldoen. Op 1 oktober 2023 publiceert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap formeel alle toegelaten doorstroomtoetsen.

Een doorstroomtoets die past bij de school

Verdiep je in de verschillende doorstroomtoetsen en bespreek met elkaar welke het beste past bij je school. Zo kunnen de toetsen verschillen op het gebied van inhoud, duur, vorm en indien van toepassing de vereiste technologie. Een keuze die je in elk geval moet maken is de keuze voor een papieren of digitale doorstroomtoets. Kijk daarbij niet alleen naar praktische overwegingen, maar ook naar wat het beste past bij jullie werkwijze. Is digitaal leren en toetsen bij jouw school aan de orde van de dag, of vormt het een uitdaging? Als je kiest voor een digitale doorstroomtoets, is het in elk geval van belang dat leerlingen goed bekend zijn met het device waarop ze de doorstroomtoets zullen maken, zodat de afname soepel verloopt. Alle aanbieders bieden een digitale doorstroomtoets. IEP en Leerling in Beeld bieden daarnaast ook een papieren variant.

Adaptief toetsen

De meeste genoemde doorstroomtoetsen bieden een adaptieve, digitale variant aan. Een adaptieve toets past de moeilijkheidsgraad van de vragen aan op basis van de antwoorden van een leerling. Correct beantwoorde opgaven leiden tot uitdagendere vragen, terwijl fout beantwoorde opgaven resulteren in eenvoudigere vragen. Bij sommige toetsen gebeurt dit per opgave, bij andere na een set van opgaven. Leerling in Beeld biedt alleen een digitale lineaire variant aan. Deze toets wordt dus wel digitaal afgenomen, maar is niet adaptief. De Doe-toets biedt zowel een lineaire als adaptieve variant.

Kiezen voor een digitale doorstroomtoets

Als je kiest voor een digitale doorstroomtoets, is het belangrijk dat alle randvoorwaarden op orde zijn. Denk daarbij aan een stabiele internetverbinding en voldoende devices (laptop, tablet, vaste pc, chromebook) om de toets af te nemen. De devices moeten beschikken over de laatste beveiligingsupdates, zodat ze voldoende beschermd zijn tegen virussen en aanvallen. Ook moet er voldoende ondersteuning op school aanwezig zijn in het geval er problemen optreden. Ga met de ict-coördinator van de school na of de infrastructuur voldoende op orde is om digitaal te toetsen. Stel vast wie verantwoordelijk is.

Lees meer over wat er nodig is om goed voorbereid digitaal te toetsen.

Tip: bekijk in de tool Inzicht in ict-voorwaarden met welke voorwaarden je een veilige, betrouwbare en toegankelijke ict-omgeving organiseert. Hoewel de criteria in deze tool op het moment nog gericht zijn op de eindtoets, zullen deze grotendeels overeenkomen met de criteria voor de doorstroomtoets.

We helpen je op weg door een aantal veelgestelde vragen op een rij te zetten voor de doorstroomtoetsen van de verschillende aanbieders. Denk daarbij aan de volgende vragen:

De informatie in deze tabel is aangeleverd door de aanbieders van de doorstroomtoetsen en de informatie op hun websites. Zo heeft u een compleet beeld van de diverse mogelijkheden en kunt u goed voorbereid het nieuwe schooljaar starten.

Meer weten over de doorstroomtoets en ict?

Deel deze pagina: Kiezen voor een doorstroomtoets? Vergelijk de ict-criteria en randvoorwaarden

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail