Open leermateriaal is digitaal onderwijsmateriaal dat is gepubliceerd onder een open licentie. Hierdoor hebben leraren de mogelijkheid om het te kopiëren, te bewerken en opnieuw te delen. Het leidt tot meer variatie in het gebruik van lesmateriaal en maakt meer maatwerk voor leerlingen mogelijk.

Met elkaar leren

De pilotregeling is georganiseerd vanuit het programma ‘Impuls Open Leermateriaal’, waarin veel onderwijsorganisaties al jaren kennis en ervaring rond open leermateriaal opdoen. Doel van de pilots is om met elkaar te leren hoe open leermateriaal breder kan worden toegepast in het onderwijs. Naast advies en begeleiding kunnen initiatiefnemers aanspraak maken op financiële ondersteuning. Voor het schooljaar ‘22/’23 is hiervoor in totaal € 600.000 beschikbaar. De initiatieven nemen ook deel aan een breder netwerk om kennis en ervaring uit te wisselen.

Mix van initiatieven

Het programma zoekt nadrukkelijk naar een mix van verschillende initiatieven. Dit kunnen initiatieven zijn die bijdragen aan een beter gebruik van open leermateriaal of die de professionalisering van leraren bevorderen. Het kan ook gaan om initiatieven die zich richten op verrijking van bestaand open leermateriaal, ontwikkeling van nieuw materiaal of onderzoek naar de voorwaarden voor toepassing in het onderwijs. Op www.impulsopenleermateriaal.nl/pilotregeling staat welke uitgangspunten worden gehanteerd bij de toekenning van pilots. De geselecteerde initiatieven krijgen ondersteuning van organisaties die betrokken zijn bij het programma ‘Impuls open leermateriaal’.

6 tot 10 geselecteerde initiatieven van samenwerkende scholen of andere organisaties kunnen in ieder geval het komend schooljaar op ondersteuning rekenen. 

Inschrijfperiodes

Voor de pilotregeling hanteert Kennisnet twee inschrijfperiodes. Voor initiatieven die al in de startblokken staan, geldt de periode 20 juni – 16 september 2022. Deze eerste pilots kunnen dan vanaf 23 september van start gaan. Initiatiefnemers die meer tijd nodig hebben om hun projectplan rond te krijgen, kunnen zich van 21 november – 9 december 2022 inschrijven. Een onafhankelijke jury beoordeelt alle inzendingen en stelt vast in welke mate ondersteuning nodig is.

Aanmelden

Initiatiefnemers die in aanmerking willen komen voor de pilotregeling, kunnen zich aanmelden via de instructie op www.openleermateriaal.nl/pilotregeling.

Neem contact met ons op

Werkt uw organisatie of school met open leermateriaal? Wilt u ervaringen delen of wilt u juist meer weten over het werken met open leermateriaal? Stuur een e-mail naar support(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl en wij nemen snel contact met u op.

Deel deze pagina: Programma Impuls Open Leermateriaal ondersteunt onderwijs met pilotregeling

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail