Een digitale toets? Handig, geen nakijkwerk meer! Maar automatisch nakijken betekent wel dat alle vragen en mogelijke antwoorden van tevoren geconfigureerd moeten worden, inclusief hoe ze straks worden gewogen. Over spieken en fraude moet heel anders worden nagedacht. En haperende technologie kan ook roet in het eten gooien. Simpel is anders. 

Maar voordelen zijn er wel degelijk. Door digitaal te toetsen kan een school waardevolle gegevens verzamelen over de ontwikkeling van leerlingen en klassen. Deze data kan bijdragen aan kansengelijkheid en het bieden van maatwerk. Digitaal toetsen structureel en gedegen aanpakken kan scholen veel voordelen opleveren.  

Om ervoor te zorgen dat digitale toetsen veilig en professioneel worden gemaakt, afgenomen, beoordeeld en verwerkt is een goed ingerichte ict-omgeving essentieel. En daarvoor moet niet alleen de techniek op orde zijn, maar ook hoe we ermee omgaan. Met een helder overzicht van welke verantwoordelijkheden en voorwaarden er zijn om dit professioneel te organiseren, kunnen scholen in kaart brengen hoe hun organisatie ervoor staat en waar ze naartoe kunnen groeien. 

Digitale toetsen opstellen

Een digitale toets vraagt om een andere werkwijze dan een toets op papier. Vragen opstellen, knippen en plakken in een document, uitdelen en nakijken – het werkt allemaal net even anders. Om digitaal te kunnen toetsen, moet u vanaf het eerste moment nadenken over de verwerking en beoordeling ervan. De vorm van de vraag, hoe er geantwoord mag worden, hoe de scoring en weging moet verlopen.  

Ook rollen en rechten zijn belangrijk om over na te denken. Wie heeft er toegang tot de vragen en de toetsen als deze ontwikkeld worden? Wie mag meelezen en wie mag wijzigingen doorvoeren? Kan de leraar geschiedenis de toetsen van de leraar Frans inzien? Afspraken over hoe toetsen samen worden geconstrueerd en afgenomen op school zijn dan ook onmisbaar.  

Digitale toetsen afnemen

Bij de afname van de toets is er opnieuw veel te organiseren. “In de fysieke wereld overhandig je een toets en kan de leerling beginnen”, zegt Koen Voermans, ontwikkelaar van het instrument Toetskeurig en als auteur betrokken bij het opstellen van de Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-voorwaarden. “Maar hoe regel je zo’n digitale overhandiging? Daar komt veel meer bij kijken.” De toets moet worden gepland, gekoppeld worden aan de leerling, en de toegang moet geregeld worden en begrensd met een begin- en eindtijd. Leerlingen met dyslexie kunnen extra tijd toegewezen krijgen. “Je krijgt veel meer opties en dat is mooi”, zegt Voermans. “Maar realiseer je hoe je daarmee omgaat. Je hebt veel meer te overwegen.” 

En dan hebben we het alleen nog maar over de technische kant. Bij digitale afname van een toets moet er ook steeds worden nagedacht over gedrag, om spieken en fraude te voorkomen. Hebben leerlingen geen enkele mogelijkheid om de inhoud van de toets of het antwoordmodel te kopiëren via bijvoorbeeld een foto of screenshot? Of staat de toets morgen online en heeft de volgende groep die de toets moet doen een oneerlijk voordeel?   

Inzicht in ict-voorwaarden 

Bij alle stappen in dit proces komen veel verantwoordelijkheden en voorwaarden kijken. Door hier een helder overzicht van te hebben, weten scholen goed waar ze aan moeten voldoen en wordt er niets over het hoofd gezien. De Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-voorwaarden helpt u de situatie op uw school in kaart te brengen en geeft u de mogelijkheid om uw groeipad uit te stippelen. Ook geeft de rapportage uit de tool een leidraad om met uw organisatie het gesprek aan te gaan over het verder professionaliseren van uw ict-inzet.

Meteen aan de slag met Inzicht in ict-voorwaarden

Meer informatie over ict-voorwaarden 

‘Inzicht in ict-voorwaarden’ helpt scholen bij verdere professionalisering ict-omgeving

Toegang tot digitaal lesmateriaal goed regelen

Artikelen over digitaal toetsen van Toetskeurig

Deel deze pagina: Veilig digitaal toetsen: van constructie tot en met beoordeling

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail