Digitalisering in het onderwijs biedt ons kansen: voor het verbeteren en flexibiliseren van onderwijs, het ondersteunen van leraren, en door differentiatie mogelijk te maken met behulp van adaptieve leermiddelen en data. Het kan de organisatie rondom het onderwijs ook verbeteren. Om die kansen zo goed mogelijk te benutten, hebben we een ict-omgeving nodig die professioneel is ingericht, wordt gebruikt en onderhouden.  

Zo’n professionele ict-inzet vraagt van scholen om na te denken over tal van onderwerpen. Verwerkersovereenkomsten met leveranciers van leermiddelen bijvoorbeeld, of toegangsrechten bij het ontwerpen van digitale toetsen. Er is veel informatie beschikbaar, maar deze is vaak ingewikkeld of niet goed terug te vinden. Weet u welke verantwoordelijkheden u als bestuurder of schoolleider heeft als het gaat om deze thema’s? Heeft u, als (bovenschools) ict-coördinator, helder in beeld welke voorwaarden bij u al goed op orde zijn en welke voorwaarden uw organisatie nog kan verbeteren? 

Een duidelijke vertaling van beleid naar uitvoering op school ontbreekt vaak. Daar willen wij verandering in brengen. Zodat scholen straks een integraal beeld hebben van welke voorwaarden er zijn voor een goed georganiseerde ict-inzet, en in kaart kunnen brengen waar hun organisatie staat en naartoe kan groeien. 

Van inzicht in ict… 

Onderwijs en de organisatie eromheen digitaliseren steeds verder. Dat gebeurt vaak vanuit de intentie om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Enthousiaste en gemotiveerde leraren en ict-coördinatoren zijn hierbij essentieel: zij maken deze stappen mogelijk. Maar er is meer voor nodig om ict-inzet op een professionele en veilige manier aan te pakken – zodat bijvoorbeeld de gegevens van leerlingen niet zomaar toegankelijk zijn voor anderen. 

Om de kansen die digitalisering biedt op een goede en veilige manier te benutten, zijn er eerst tal van vragen die beantwoord moeten worden. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de bestuurder en schoolleider? Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan? Wat is daarvoor nodig? Hoe kan een school hieraan werken en hierin groeien? Wanneer u dat goed in beeld heeft, is het tijd voor de volgende stap. 

… naar een professionele ict-organisatie

Met een goed overzicht van de verantwoordelijkheden en voorwaarden voor een professionele ict-inzet, kunt u in kaart brengen hoe uw organisatie er op dit moment voor staat. Door hier zorgvuldig en kritisch naar te kijken, kunt u weloverwogen uw prioriteiten kiezen. Zo kunt u een helder plan van aanpak maken waarin u niets vergeet of dubbel doet.  

Inhoudelijke ict-thema’s onder de loep

Veilig en verantwoord digitaal toetsen, registratie van leerlinggegevens en toegang tot digitale leermiddelen zijn onderwerpen die veel scholen bezighouden. Scholen willen hun ict graag goed inrichten om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren, maar er zijn nog veel vragen. Daarom hebben we ervoor gekozen om deze thema’s nog beter te belichten en u hierbij meer inzicht in ict-voorwaarden te bieden.  

Tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’

Om onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het gericht professionaliseren van hun ict-omgeving, hebben we de Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-voorwaarden ontwikkeld. Hiermee krijgt u inzicht in de voorwaarden per verantwoordelijkheid en per voorwaarde overzicht van wat er nodig is voor een professionele ict-inzet. Denk bijvoorbeeld aan het inrichten van een procedure om beveiligingslekken te melden en te behandelen, het maken van afspraken over eigenaarschap bij het opstellen van digitale toetsen, of het trainen en begeleiden van docenten bij het gebruik van digitaal lesmateriaal.

In deze video wordt uitgelegd hoe de tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ werkt.

In de tool hebben we de verantwoordelijkheden van de bestuurder uitgesplitst in de voorwaarden die daarvoor nodig zijn. Bij iedere voorwaarde kunt u aangeven hoe uw school er op dit moment voor staat. Dat is natuurlijk een momentopname. Om te blijven groeien, kunt u de tool geregeld nogmaals doorlopen. Zo kunt u uw groei in kaart brengen en steeds opnieuw bepalen waar uw organisatie de komende tijd aan wil werken. 

Na het doorlopen van de tool ontvangt u een rapportage waarin nog eens precies op een rij wordt gezet waar uw organisatie staat, welke groeimogelijkheden er zijn en aan welke voorwaarden u nog wil werken. De gegeven informatie bevat handige links naar andere informatiebronnen en good practices van andere scholen.

Bekijk de tool Inzicht in ict-voorwaarden en ga direct aan de slag!

Doe ook uw voordeel met onderstaande artikelen over inzicht in ict-voorwaarden en de rapportage uit de tool, voer samen met collega’s gesprekken over de invulling op uw school en stel zelf een concreet plan van aanpak op. Hoe u hier ook mee aan de slag gaat, elke stap is er één. Wanneer we blijven investeren in de groei van een professionele ict-inzet in onderwijsorganisaties, zorgen we samen voor een veilige, betrouwbare en toegankelijke ict-omgeving voor leerlingen, leraren, schoolleiders en bestuurders.

Meer lezen over ict-voorwaarden

Toegang tot digitaal lesmateriaal goed regelen

Veilig digitaal toetsen: van constructie tot en met beoordeling

Meer grip op leerlinggegevens door inzicht in het registratieproces

Waarden benoemen helpt bij opstellen en naleven ict-voorwaarden

Meteen aan de slag? Bekijk hier de tool ‘Inzicht in ict-voorwaarden’

Deel deze pagina: ‘Inzicht in ict-voorwaarden’ helpt scholen bij verdere professionalisering ict-omgeving

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail