Het Ethiekkompas van Kennisnet is een praktische tool voor onderwijsteams die aan de slag willen met een ethische vraag rond digitalisering. Waarden staan hierbij centraal. Dat gaat als volgt in zijn werk:

Een gestructureerde ethische reflectie 

Het Ethiekkompas levert een gestructureerde ethische reflectie op, een afgewogen antwoord op de ethische vraag én een uitgebreid rapport met een overzicht van de belangrijkste overwegingen.

Leraar gebruikt ethiektool
Het Ethiekkompas van Kennisnet is een praktische tool voor onderwijsteams die aan de slag willen met een ethische vraag rond digitalisering. Waarden staan hierbij centraal.

De tool is bedoeld voor alle lagen in het onderwijs en kan worden toegepast in lerarenteams, op bestuursniveau of sectorniveau, maar juist ook in gemengde teams. Het duurt 1.5 à 2.5 uur om de tool te doorlopen. Het is prettig als daarbij een gespreksleider aanwezig is.

Ethische vragen over onderwijs en digitalisering

Het Ethiekkompas kan gebruikt worden voor een breed scala aan vragen, en inmiddels zijn verschillende scholen aan de slag gegaan met het beantwoorden van hun ethische vraag. Om een indruk te geven van de gestelde vragen:

Bekijk de casussen Ethiekkompas om meer te lezen over de werking van het Ethiekkompas, en hoe de scholen tot een antwoord zijn gekomen. 

Aan de slag met het Ethiekkompas

Ga naar de tool Ethiekkompas

Liever offline aan de slag? Dowload het offline Stappenplan.

Deel deze pagina: Het Ethiekkompas helpt u met ethische vraagstukken over digitalisering

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail