Doorgaan naar hoofdinhoud

Het Groeipad: jouw wegwijzer door het Normenkader IBP

Het Normenkader IBP is omvangrijk. Waar kun je het beste starten? Wat doe je daarna? En hoe houd je het overzicht? Daar helpt het Groeipad bij. Het Groeipad is jouw wegwijzer door het Normenkader IBP. Hiermee breng je stapsgewijs de digitale veiligheid in jouw school op orde. Afhankelijk van waar jouw schoolbestuur staat, kun je instappen in het Groeipad. Zo bereik je je doelen in een realistisch tempo met de maatregelen die passen bij jouw school.

Logo Kennisnet

Door de redactie

2 juli 2024
4 minuten lezen

Het Normenkader Informatiebeveiliging en Privacy is vernieuwd en sinds 6 juni 2024 online beschikbaar. De normen zijn toegankelijker, leesbaarder en beter toepasbaar gemaakt voor het onderwijs. Het Groeipad helpt je om op een gestructureerde en overzichtelijke manier met de normen aan de slag te gaan. Of je nou schoolbestuurder of IBP-verantwoordelijke bent: iedereen die aan de slag gaat met het Normenkader IBP kan het Groeipad gebruiken.

Opzet van het Groeipad

Het Groeipad bestaat uit vijf fases. Binnen een fase zijn normen die bij elkaar passen samengevoegd in deelprojecten, zodat je ze logisch en in samenhang kunt uitvoeren. Deelprojecten met normen die noodzakelijk zijn om andere normen uit te kunnen voeren én de deelprojecten die de grootste risico’s afdekken komen als eerste aan de beurt.

Soms komen normen in meerdere deelprojecten terug. Als dit zo is, dan lees je in de inleiding van het deelproject aan welk gedeelte van de norm je werkt. Zo ga je stap voor stap en op een gestructureerde manier aan de slag met het normenkader. Om beter grip te krijgen op de uitvoering van het Normenkader IBP, kun je als schoolbestuur het thema IBP opnemen in het jaarplan van je organisatie.

‘Uitkomst voor schoolbesturen’

Larissa Zegveld, directeur van Kennisnet: “Na de lancering van het Normenkader IBP in juni, is hier nu het Groeipad. Voor veel schoolbesturen is dit een uitkomst. Bij de opzet van het Groeipad is rekening gehouden met de PDCA-cyclus. Je maakt eerst een plan, gaat vervolgens aan de slag, toetst gaandeweg of je nog het juiste doet en past aan waar nodig. Dankzij het Groeipad kunnen schoolbesturen stapsgewijs voldoen aan de eisen van het Normenkader IBP en op een planmatige manier de digitale veiligheid in het onderwijs vergroten.”

Aan de slag met het Normenkader: basismaatregelen of Groeipad

Heb je nog niet gewerkt aan de digitale veiligheid in jouw school en is het Normenkader IBP nieuw voor jou? Ga dan eerst aan de slag met de 11 basismaatregelen op de Aanpak IBP. Met deze basismaatregelen zet je de eerste concrete stappen om jouw school digitaal veiliger te maken. Wil je op een planmatige manier aan de slag met het Normenkader IBP en weet niet waar je het beste kunt beginnen? Gebruik dan het Groeipad.

Voor een goede start of als inspiratiebron

Ben je al langer bezig met het Normenkader IBP en heeft jouw school al een plan gemaakt voor de komende jaren? Gebruik het Groeipad dan als inspiratiebron of naslagwerk. Er is namelijk meer dan één manier om te werken aan digitaal veilig onderwijs en het Groeipad is daar een van. Heb je nog geen plan en weet je niet waar je moet beginnen? Gebruik dan het Groeipad voor een goede start.

Aan de slag met het Groeipad

Vragenuurtjes Groeipad

Wil je meer weten over het Groeipad? Kom dan naar een van de vragenuurtjes. In de vragenuurtjes vertellen we je alles over het Groeipad: hoe het in elkaar zit en hoe je het zou kunnen gebruiken. Onze adviseurs beantwoorden al je inhoudelijke vragen.

Lees meer en meld je aan

Samenwerking en krachtenbundeling in het programma Digitaal Veilig Onderwijs

Het Normenkader IBP en het Groeipad maken onderdeel uit van het programma Digitaal Veilig Onderwijs. Het Groeipad is ontwikkeld in samenwerking met het onderwijs.

Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het ministerie van OCW, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken. Het programma biedt schoolbesturen heldere leidraden en een concreet ondersteuningsaanbod. Het programma stimuleert ook dat leveranciers hun productportfolio in lijn brengen met het normenkader. Zo kunnen scholen voldoen aan hun verantwoordelijkheid om een digitaal veilige organisatie te realiseren. Stap voor stap, Bit by Bit.

De onderwerpen waarover wij publiceren