Meteen naar de content
  • Uitleg
  • |
  • Informatiebeveiliging en privacy
  • |
  • po
  • vo

Stap voor stap naar digitaal veilig onderwijs

Het gebruik van digitale technologieën in het onderwijs heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Scholen maken steeds meer gebruik van online lesmateriaal, digitale leeromgevingen, en communicatie- en samenwerkingsplatforms. Dit brengt, naast de voordelen, risico’s met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. Digitale veiligheid is daarom van cruciaal belang voor scholen.

Logo Kennisnet

Door de redactie

19 april 2023
2 minuten lezen

Door de gevoelige aard van persoonlijke gegevens van scholieren en medewerkers, is het essentieel dat de systemen en applicaties die worden gebruikt om deze gegevens te beheren, veilig en betrouwbaar zijn. Kennisnet heeft zich tot doel gesteld dat schoolbesturen weten hoe ze informatiebeveiliging, privacy en continuïteit in de school moeten regelen en dat zij in staat zijn in te spelen op dreigingen. Samen met scholen, de PO-Raad, de VO-raad en SIVON werken we hier al langer aan, met als resultaat onder meer de Aanpak IBP en het Netwerk IBP.

Leren in een digitaal veilige omgeving

Om scholen nog beter te kunnen helpen, lanceren we samen met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, SIVON, de PO-Raad en de VO-raad het programma Digitaal Veilig Onderwijs. We werken er met elkaar naar toe dat elke leerling in het primair en voortgezet onderwijs kan leren in een digitaal veilige omgeving. Dit doen we onder de naam Bit by bit, samen voor digitaal veilig onderwijs.

Normenkader IBP

De beweging naar digitale veiligheid op elke school gaat niet over één nacht ijs. Het normenkader Informatiebeveiliging en Privacy voor het Funderend Onderwijs is een belangrijk hulpmiddel voor scholen om stap voor stap tot een digitaal veilige schoolomgeving te komen. Het normenkader beschrijft de normen voor digitale veiligheid en biedt concrete voorbeeldmaatregelen voor jouw organisatie. Kennisnet draagt hieraan bij met kennis, expertise en dienstverlening. Denk aan leidraden en stappenplannen, en diensten zoals de Dienst Verwerkersovereenkomsten. Ook zullen we het Normenkader IBP voor Funderend Onderwijs in de Aanpak IBP integreren.

Over het programma Digitaal Veilig Onderwijs

Om digitaal veilig onderwijs te kunnen bieden zijn doordachte gegevensverwerking én goede gegevensbeveiliging van groot belang. Met het programma Digitaal Veilig Onderwijs bundelen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad hun krachten voor een onderwijssector waarin iedere leerling digitaal veilig kan leren en medewerkers digitaal veilig kunnen werken.

Ga naar digitaalveiligonderwijs.nl

De onderwerpen waarover wij publiceren