Leraar24

Leraar24 richt zich op de ondersteuning van leraren bij het uitoefenen van hun beroep. Met leraar24.nl hebben zij toegang tot praktische en deskundige informatie die direct kan worden toegepast in de les. Zo helpt Leraar24 de leraar verder te groeien in zijn vak.

Voor wie?

Leraar24 is van en voor leraren in het po, vo, so en mbo.

Leraar24:

Van wie is Leraar24?

Leraar24 is een samenwerking tussen Kennisnet, het CAOP en het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Gezamenlijk onderhouden en actualiseren zij leraar24.nl.