De voorziening regelt de toegang van de verschillende systemen tot OSO. In de standaarden zijn afspraken vastgelegd over de inhoud en structuur van de dossiers (standaard OSO-gegevensset), de functionaliteit, de techniek en beveiliging van de koppelvlakken en de omgang met de gegevens door leveranciers en scholen (programma van eisen OSO).

Voor wie?

OSO is ontwikkeld voor aanbieders van administratieve software aan scholen in het po en vo zodat ze scholen goed kunnen bedienen bij het betrouwbaar digitaal uitwisselen van leerlinggegevens.

Met OSO:

Van wie is OSO?

OSO is een initiatief van de PO-Raad en de VO-raad. Kennisnet draagt zorg voor de uitvoering van OSO en werkt daarin nauw samen met de Vereniging Digitaal Onderwijs Dienstverleners (VDOD) en de scholen. De standaard OSO gegevensset is in beheer bij Edustandaard.

Aanmelden

Om deel te nemen aan OSO kun je je aanmelden via Kennisnet.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Kennisnet support via servicedesk@oso-od.nl of op 0800 321 22 33.

Terug