Digitaal afstandsonderwijs kan een waardevol onderdeel zijn van de extra ondersteuning voor een leerling die een tijd niet of niet volledig naar school kan. Zo kan een kind of jongere zich blijven ontwikkelen, ook als het fysiek of mentaal niet mogelijk is om naar school te gaan. Op dinsdag 12 maart wordt een themasessie georganiseerd over digitaal afstandsonderwijs als leerlingen onderdelen uit het onderwijsprogramma met behulp van digitale leermiddelen op een eigen gekozen moment volgen

Het ministerie van OCW werkt samen met Kennisnet aan het programma Digitale School. Het programma is onderdeel van de verzuimaanpak en draagt bij aan de ambitie van het kabinet om het aantal thuiszitters terug te dringen naar nul.

Onderwerpen die in deze sessie aan bod komen zijn kansen, tips en voorwaarden van voorbeelden uit de praktijk, waaronder mogelijke inzet van hulp van buitenaf. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan nu aan!

Voor wie

Iedereen die zich bezighoudt met het organiseren van digitaal afstandsonderwijs.

Aanmelden

Meld je aan voor deze themasessie

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Digitale School. Bekijk deze website.