De Kenniskring i-coaches is van start gegaan. Donderdag 24 november is de kenniskring bij elkaar gekomen om kennis te maken met andere i-coaches en alle deelnemers hebben hun praktijkvoorbeelden met elkaar gedeeld over actuele thema’s als professionaliseren van collega-docenten en ook het begeleiden van innovatie.    

Welkom bij de tweede bijeenkomst van de Kenniskring i-coaches! Via een interactief programma onderzoeken we op 10 mei hoe u i-coaching inhoudelijk kunt organiseren. Hoe kunt u actief de verbinding maken met onderwijsteams en schoolleiding?

Programma 10 mei

Tijdens de bijeenkomst op 10 mei staat het inhoudelijk organiseren van i-coaching in uw school of bestuur centraal. Hoe kunt u als i-coach actief de verbinding maken met onderwijsteams en schoolleiding. Hoe kunt u kennisdelen stimuleren? 

Bianca Buts, veranderkundige Bureau Eigen, neemt ons mee in een interactief ontdekkingstocht naar hoe u verbinding maakt en beweging creëert. Bianca heeft veel ervaring met het begeleiden van veranderingen in onderwijsinstellingen, zij is een van de kerndocenten van het programma voor de professionele ontwikkeling van i-coaches in het mbo. 

Vervolgens maken we in twee subsessies kennis met praktijkvoorbeelden van i-coaching. Cynthia van Gelderen (Trias VMBO) bespreekt haar manier van werken als i-coach en de rol die zij in de school heeft gekregen. Zij zal ook ingaan op de leerlijn digitale geletterdheid die zij heeft opgezet. Koen Buiter (O2G2) vertelt hoe in zijn bestuur wordt gewerkt aan ict en onderwijs via i-coaches. Dat doe hij aan de hand van 10 niet-voor-de-hand-liggende tips. Deelnemers kunnen voor één van beide sessies kiezen. 

Het programma is interactief. Er is veel ruimte om input te relateren aan je eigen schoolsituatie.

Aanmelden

Bent nog geen lid van de Kenniskring i-coaches? Dat is nodig om deel te nemen aan de bijeenkomst. Dus meld u zich eerst aan voor de Kenniskring.

Aanmelden lidmaatschap Kenniskring i-coaches

Als u lid bent, kunt u zich meteen aanmelden voor de bijeenkomst van de Kenniskring op 10 mei.

Aanmelden bijeenkomst Kenniskring i-coaches op 10 mei

Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail. Later volgt een voorbereidingsopdracht. 

Kenniskring

In de Kenniskring delen en ontwikkelen we kennis over i-coaching. I-coaching is een vorm van professionele ontwikkeling (van teams) van leraren. Het werkterrein is de verbinding tussen het onderwijsleerproces en ict.  

I-coaches

Wat is precies een i-coach? Het gaat om de persoon die ondersteuning biedt aan collega’s bij de integratie van de technische kant van ict met de didactische en pedagogische aspecten van het lesgeven. De precieze functienaam zal per school verschillen: van i-coach tot ambassadeur en van e-coach tot teacher leader. In vrijwel alle gevallen is het een leraar die ook taak van ict-coördinator uitvoert. Het is niet iemand die ervoor zorgt dat de hard- en software zonder problemen werkt.