82% van de schoolbesturen in het po en 87% van de besturen in het vo hebben hun IBP-beleid geïmplementeerd of zijn ermee bezig. In de Monitor IBP 2018 was dit 75% en 84%. Alle scholen zeggen gestart te zijn. 

Uit de Monitor blijkt dat scholen grote stappen hebben gezet in:

Het is een compliment aan de sector dat het de verantwoordelijkheid om goed om te gaan met persoonsgegevens van leerlingen en medewerkers serieus oppakt.

hacker achter laptop
82% van de schoolbesturen in het po en 87% van de besturen in het vo hebben hun IBP-beleid geïmplementeerd of zijn ermee bezig. © ISTOCK

IBP omvangrijke klus

Uit de monitor blijkt ook dat een goede implementatie van IBP een omvangrijke klus is. Veel schoolbesturen blijven bijvoorbeeld nog achter met:

Daarnaast blijkt gerichte aandacht voor IBP een uitdaging. Een voorbeeld hiervan is de kloof in bewustwording en beschikbaarheid van informatie tussen bestuurders, ict-verantwoordelijken en leraren. Dit vraagt om een continue bewustwording binnen de hele schoolorganisatie, wat misschien nog wel lastiger is dan het op papier zetten van de juiste procedures.

Tot slot laat de Monitor IBP ook zien dat privacy van leerlingen meer aandacht krijgt dan informatiebeveiliging en de risico’s die gebruik van data met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan het maken van back-ups, het testen op uitval van systemen, het loggen van het gebruik van kritische systemen en het in kaart brengen van de risico’s door middel van een DPIA.

Informatiebeveiliging vergt voor een deel ook andere, meer technische, kennis binnen een een schoolbestuur. Ook is vaak niet duidelijk in welke mate de school hier zelf actie op moet ondernemen, of dat dit de verantwoordelijkheid van de ict-leveranciers is waar de school gebruik van maakt. 

Complex of niet, het onderwijs is voor zowel in de klas als voor de ondersteuning van de organisatie steeds meer afhankelijk van ict die goed werkt en veilig wordt gebruikt.

Speerpunten IBP

Kennisnet, SIVON, de PO-Raad en VO-raad werken daarom samen om scholen zoveel mogelijk te ondersteunen bij het veilig en verantwoord omgaan met gegevens van leerlingen en medewerkers. SIVON is de coöperatie voor po- en vo-besturen. Samen met de sectorraden hebben we een aantal speerpunten gekozen. Waar mogelijk werken we samen met  SURF en saMBO-ICT. We roepen IBP-verantwoordelijken en FG’s die bij willen dragen aan deze activiteiten en op de hoogte willen blijven op om zich aan te melden via ibp(vervang deze tekst met @ teken)kennisnet.nl. Onze speerpunten voor de komende tijd zijn:

Lees de Monitor IBP

Benieuwd naar de alle resultaten van de Monitor? Bekijk de Monitor IBP 2020.

Monitor IBP 2018

Hoe ver zijn scholen in het primair en voortgezet onderwijs met het regelen van informatiebeveiliging en privacy? Bekijk de resultaten uit de Monitor IBP van Kennisnet, de PO-Raad en de VO-raad, die voor het eerst in 2018 is afgenomen.

nu lezen downloaden (PDF 1,3 MB)

Deel deze pagina: Monitor IBP 2020: Privacy goed opgepakt, meer aandacht nodig voor informatiebeveiliging

Delen
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail